De Kracht van het Brein Een Verdiepingsdag De moderne Westerse

advertisement
De Kracht van het Brein
Een Verdiepingsdag
De moderne Westerse neurobiologie levert, vaak steunend op oude Oosterse therapievormen, al
geruime tijd een belangrijke bijdrage tot het begrijpen van vele processen in het brein. Steeds meer
wordt bekend over bewustzijn, emoties, de invloed van traumata, stress, pijn en het geweldig
plastische vermogen van het brein.
Op overtuigende wijze tonen de huidige neurowetenschappen met name via beeldvormende
technieken aan welke diepe sporen onze levensgeschiedenis in ons zenuwstelsel en lichaam achter
kan laten en hoe dit er voor kan zorgen dat mensen blijven “hangen in hun klachten”. Hierbij
vervaagt de “oude” scheiding tussen lichamelijk en psychisch steeds meer; het gaat altijd om een
zeer complexe relatie tussen deze twee, waarbij er meer en meer zicht komt op het grote
zelfhelende vermogen van mensen cq. het brein.
Er wordt bijvoorbeeld steeds meer bekend over niveaus van bewustzijn. Wat is vanuit het brein
gezien bewust en onbewust en welke consequenties heeft dit voor het professioneel handelen? En
over “embodiment”, het fenomeen dat psychische ervaringen altijd belichaamd zijn. Emoties,
beelden en gedachten zijn ingeweven in de lichaamsstructuur en geen quasi-etherische substanties
die ergens in of boven ons hoofd zweven. Het totale lijf doet mee als we boos of bang zijn, maar ook
bij onbestemde gevoelens van “niet lekker in je vel zitten” of “ “er niet bij horen”. Zo worden we
bewogen, geraakt en aangeraakt.
Ook weten we meer over de kracht van het hart, wat de praktische consequentie is van het feit dat
er meer “bedrading” van het hart naar het emotionele brein loopt dan andersom. Over
spiegelneuronen in ons brein, wat het effect ervan is en waarom men met de ene cliënt/ patiënt
resoneert en van de ander uitgeput raakt en waarom welkom heten, structuur en veiligheid zo van
belang zijn in ieder contact.
Over “mindsight”, het vermogen van ons brein tot gefocuste aandacht die ons in staat stelt om de
innerlijke werking van onze eigen geest te zien. Dat helpt ons om bewust te worden van onze
mentale processen, zonder daardoor automatisch te worden meegesleept.
En over dat ons brein enorm plastisch is, dat er continue nieuwe netwerken gevormd worden
middels het leren van nieuwe ervaringen, de hele dag door . Veelbelovend is daarin de invloed van
mindfulness-technieken, juist op deze nieuwe netwerkverbindingen. Daarbij wordt ingegaan op de
vraag: “Maar wat als er op jonge leeftijd allerlei negatieve ervaringen vastgelegd zijn in netwerken in
het brein en/of als de hersenchemie sterk gestoord is, hoe veranderbaar is dat dan op volwassen
leeftijd en wat is dan de invloed van therapie of begeleiding?”
De Kracht van het Brein
www.trilemma.nl
Over verklaringen waarom en hoe dingen misgaan in het leven van mensen en hoe dit via het brein
tot psychologische en/of fysieke problemen kan leiden.Er blijkt een geweldige overlap te bestaan
tussen pijn en negatieve emoties wat in het brein terug te vinden is in complexe overlappende
hersencircuits voor fysieke, sociale en emotionele pijn. We spreken over een pijnlijke rug na te lang
gebukt staan, maar ook over een ‘pijnlijke’ relatiebreuk, zelfs een sociale afwijzing blijkt pijn te doen.
Hetzelfde woord pijn wordt dus gebruikt voor fysiek en emotioneel lijden. Dit pleit voor een
geïntegreerde benadering en behandeling van deze fenomenen, waarin het lichaam en het bewust
worden en in beweging zetten van het lichaam een spilfunctie blijkt te vertonen.
Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat de therapeut, begeleider de patiënt letterlijk en figuurlijk
alleen in beweging krijgt, wanneer hij/zij in staat is de patiënt te raken. Hiermee bedoelen we in
feite: de patiënt aan te spreken op datgene wat hem/haar werkelijk bezig houdt of bezielt, het ‘nietvertelde verhaal’ van de patiënt.
In de verdiepingsdag “De Kracht van het Brein”; gaan we dieper in op bovengenoemde
ontwikkelingen en hoe we deze en andere theoretische informatie over het brein kunnen vertalen
naar de dagelijkse praktijk.
Is uw interesse gewekt? Wilt u zich aanmelden voor deelname aan de verdiepingsdag? Of wilt u meer
informatie hoe deze dag als lezing in te huren voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op.
We horen en zien u graag!
De Kracht van het Brein
www.trilemma.nl
Download