Vierplus niveaus van synchronisatie

advertisement
Vijf niveaus van synchronisatie
(waarvan 4 binnen het controle centrum van de hersenen)
E. James (Jim) Wilder
(Nederlandse vertaling en bewerking: André H. Roosma, www.12accede.nl, sept.2006)
niveau
1
Met wie ben ik
verbonden
2
3
4
Toenadering en Vrede, vreugde en Mijn aandacht in
vermijding
problemen
de wereld
subcortex (onbewust)
principes
uit het Life
Model
verbondenheid /
hechting
(leven) ontvangen en geven
geestelijke
dimensie
geestelijke
adoptie
(een ‘thuis’)
het leven
liefhebben
(niet de dood)
5*
Weten en
benoemen
cortex (deels bewust beïnvloedbaar)
herstellen van
dingen die verkeerd gaan / (her-)
synchroniseren
synchroniseren
met God (door de
Geest geleide leven)
in de relatie blijven
rijpen /
volwassen
worden
samenhangende identiteit
handelen vanuit
echte zelf (goed
kunnen lijden)
leven vanuit je
nieuwe identiteit (verbonden
met Jezus)
hechtingscircuit –
hersen deel thalamus en
(toegevoegd) basale ganglia
(hechtingslampje)
rechter amygdarechter cingulaire
la
cortex
(amandelkern)
(moeder kern)
(wachtpost)
rechter orbitale
linker
prefrontale cortex hersenhelft
(ook wel genoemd: en coördinatie
orbitofrontale /
tussen hersenventromediale
helften
prefrontale cortex)
functie van
hersen deel
goed, slecht en
eng
aandacht richten
over de tijd
wat en wie hoort
bij mij
vermogens
persoonlijke
(toegevoegde
realiteit
functies)
specifieke
pijn
pijnlijk bestaan
verstoring
verstoorde
persoonlijke
realiteit
twee verbondenbenodigd
heidsrelaties
voor herstel
voor het leven
afstemmen van
energie-niveaus
hersenproces
kunnen delen
(kopiëren van
toenaderen /
betrokken raken meer volwassen
brein en
of
doorgeven aan
vermijden
jonger brein)
(mind matching)
van streek blijven
indringende
bij de zes moeilijke
angst
emoties
zichzelf in de tijd
(volgorde)
verlies van focus
(richting) en
adequate reactie
verklaringen
autobiografie
(zichzelf over de
tijd kunnen
plaatsen)
intern conflict
verlies van relatioonvolwassenheid
angstbanden en nele vermogens bij
(gebrek aan
langer durende
-modellen
complexiteit)
pijn
onsamenhangende, ontlede
identiteit
(op leugen gebaseerd)
een getraind
brein dat veel
aan kan
(getraind controle
centrum )
het geestelijke
eigen gemaakt
getraind brein
(getraind controle
centrum )
gemeenschap
© E. James Wilder, www.lifemodel.org, 2003
* Noot: het vijfde niveau is geen onderdeel van het
controlecentrum in de hersenen, zoals de eerste
vier. Daarom wordt ook wel gesproken over Vier+
niveaus (vier niveaus in het controlecentrum plus
het niveau van interactie tussen de hersenhelften.
Bronnen:
Four Plus Levels of Synchronization.pdf
en: Five to Thrive Cornerstone.pdf
van http://www.lifemodel.org/
N.B. De vertaler is geen specialist op neurolo
gisch gebied en houdt zich aanbevolen
voor eventuele verbetersuggesties
wat betreft de vertaling. Mail hiervoor
naar [email protected]
Download