Linker prefrontale cortex.

advertisement
Linker prefrontale cortex.
Professor in psychologie en psychiatrie Richard Davidson is jaren in de gelegenheid geweest
om hersenactiviteit te meten bij heel veel verschillende mensen. Van baby's, studenten,
depressieve mensen en gezonde mensen. In de loop van de jaren ontdekte hij dat een lage
of hoge activiteit in de prefrontale cortex invloed heeft op het emotioneel functioneren van
mensen. Tevens ontdekte hij dat het nogal uitmaakt of de lage of hoge activiteit in de linker
of de rechter prefrontale cortex plaatsvindt.
Mensen met een lage activiteit in de linker prefrontale cortex (of een hersenbeschadiging)
hebben, ervaren een gebrek aan motivatie, gevoel van depressie, onvermogen om doelen te
stellen of te halen. Dit deel in de hersenen speelt een rol in ons emotionele leven, namelijk
de positieve emoties en het vermogen om een gewenst doel in gedachten te houden en een
actieplan te formuleren om dit doel te bereiken. Negatieve ervaringen activeren de rechter
prefrontale cortex en positieve ervaringen activeren de linker prefrontale cortex.
Vroeger dachten wetenschapper dat hersenen hun werk deden of niet. Tegenwoordig weten
we dat ze neuroplastisch zijn. Dit betekent dat ze naar gelang verbindingen in de hersenen
verdikken of verdunnen. Als ik viool leer spelen dan maak ik in mijn motorische cortex en
andere delen van mijn hersenen nieuwe verbindingen aan. Stop ik na 2 jaar met viool spelen
dan zullen deze verbindingen verdwijnen. Maar als ik niet fysiek viool speel maar alleen in
gedachten mijn ogen langs de bladmuziek laat gaan en in gedachten mijn viool vasthoud en
de strijkstok beweeg maak ik dezelfde verbindingen aan.
Dus als ik dagelijks geconfronteerd word met emotionele ballast, agressie, intimidatie dan
maken mijn hersenen nieuwe verbindingen aan in de rechter prefrontale cortex.
Als ik dagelijks plezier maak, lach en liefde voel, activeren de positieve emoties mijn linker
prefrontale cortex. Hierdoor blijf ik emotioneel weerbaarder, gelukkiger en vitaler.
De sleutel die Richard gevonden heeft om invloed uit te oefenen op het versterken van de
verbindingen in de linker prefrontale cortex is via meditatie, visualisatie, mindfulness en
andere oefeningen die je als zweverig hebt kunnen ervaren.
Download