Bureaupresentatie

advertisement
Samen-werken
Vanuit vertrouwen,
is echt samenwerken,
geeft energie en
levert toegevoegde waarde.
Het wordt samenwerken,
verbinden,
Co-Creatie
Jan Stokkink
Jan Stokkink
Erwin van de Moosdijk
Transformatie
Wees bereid je denken en doen op elkaar af te stemmen,
openlijk uit te komen voor jouw waarheid, de opdracht van je
leven te kennen en het verleden, heden en toekomst in het nu
in evenwicht te brengen. Verander die oude werkelijkheid van
vorm en word je toekomstige zelf. Probeer met behulp van de
ombuiging van stoffelijke wetten de van vorm veranderde
wereld van vrede te scheppen.
Onze Missie
Uw toekomst en ontwikkeling – Onze Passie
De focus in onze dienstverlening ligt op Liefde (in) Bedrijven
van waaruit ontwikkeling en authenticiteit van
medewerkers ontstaat, waardoor zij zich bewust worden en
zich verbinden met en zingeven aan
Hun ZIJN en WERK
Onze Visie
Door angst te transformeren naar Liefde (in) Bedrijven
worden mensen uitgenodigd en uitgedaagd
om het beste van zichzelf te geven
Het gewenste effect
Groei van medewerkers, teams en organisatie: als geheel richten
zij zich in hun gedrag op de toekomstige werkelijkheid, die zij
gaan bereiken vanuit hun eigen overtuiging
Groei en ontwikkeling: leren van buiten naar binnen transformeert
naar leren van binnen naar buiten (de kern)
Meer (zelf)vertrouwen en (dichtbij) jezelf zijn
Meer verantwoordelijkheid nemen en nek uitsteken
Waarden krijgen waarde; openheid, echtheid, heeft betekenis
Meer output en outcome
Klanten geven opdrachten omdat zij echte aandacht krijgen
Duurzaamheid door sturen op de lange termijn
Ons specialisme
Stokkink is gespecialiseerd in het realiseren van een
cultuuromslag door uw eigen mensen in beweging te krijgen.
Van echte zakelijkheid naar zakelijke echtheid©.
Dit op individueel-/team- en organisatieniveau
Onze methodiek/aanpak
In onze methodiek spreken wij uw medewerkers aan om het
‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen.
Zij zorgen ervoor dat zij ‘geraakt zijn’ en een belevenis ervaren
waardoor zij in beweging komen en de toekomst gaan realiseren.
De droom
De spiegel
De dood/afscheid
Het nieuwe begin
In onze methodiek spreken wij uw medewerkers aan om het
‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Zij zorgen
ervoor dat zij ‘geraakt zijn’ en een belevenis ervaren waardoor
zij in beweging komen en de toekomst gaan realiseren.
De Droom
Zonder bezieling géén nieuwe koers
Dr. Martin Luther King, Jr
In onze methodiek spreken wij uw medewerkers aan om het
‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Zij zorgen
ervoor dat zij ‘geraakt zijn’ en een belevenis ervaren waardoor
zij in beweging komen en de toekomst gaan realiseren.
De Spiegel
Zonder confrontatie géén beweging
In onze methodiek spreken wij uw medewerkers aan om het
‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Zij zorgen
ervoor dat zij ‘geraakt zijn’ en een belevenis ervaren waardoor
zij in beweging komen en de toekomst gaan realiseren.
De Dood
Zonder rouw géén ruimte voor een nieuw begin
In onze methodiek spreken wij uw medewerkers aan om het
‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Zij zorgen
ervoor dat zij ‘geraakt zijn’ en een belevenis ervaren waardoor
zij in beweging komen en de toekomst gaan realiseren.
Het nieuwe begin
Zonder afspraken géén actie
De kern van ‘de zaak’
Wij kiezen ervoor om alle doelstellingen te verbinden met het begrip authenticiteit
om onze vier hersenkwadranten (willen, kunnen, doen en moeten),
te verbinden met onze intuïtie en ons hart.
De transformatie wordt zichtbaar in de verbinding tussen het Individu en het Wij
(eenheidsbewustzijn) en in het ónt-moeten
Binnen onze dienstverlening laten wij (zelf)leiderschap + (zelf)management
ontstaan vanuit een grondhouding van echtheid met levende waarden. Deze
grondhouding komt tot uitdrukking in communicatie en in handelen en verbindt
met de werkomgeving
Wij hanteren ‘subject-subject’ als leidend principe (verschillende waarheden)
De echtheid van de (aankomend) leidinggevende en hoe hij/zij dat overdraagt op
anderen vormt de brandstof en bezieling voor de gewenste cultuurontwikkeling
Een duidelijke identiteit inclusief levende kernwaarden vormen de basisconditie
voor het tot leven wekken van betrokkenheid, eigenaarschap en authenticiteit in
het effectief handelen van leidinggevenden en medewerkers
Dit alles door
LeiderschapsKunst
- LeiderschapsKunst voor CEO’s en eindverantwoordelijken
- LeiderschapsKunst voor operationeel leidinggevenden
- LeiderschapsKunst “Van Rups naar Vlinder’ voor alle medewerkers
- Talent Management Program
Organisatieontwikkeling
- Visie/strategieontwikkeling
- Cultuurontwikkeling
Van echte zakelijkheid naar zakelijke echtheid©
- ‘cultuur’handelingsonderzoek,
- In Co-creatie ontwerpen van uw organisatietransformatie
- Omgaan met veranderingen/ Management of emotions/ banen weg en een nieuwe weg
banen door New Career en Retraite op zingeving in te zetten om zin te gaan krijgen in de
nieuwe toekomst
- Teamontwikkeling van samen-werken naar samenwerken
- Zingeving retraite
Individuele ontwikkeling
- Coaching
-
Loopbaanontwikkeling
Symfoiatest en Identity Compass
Download