Stokkink ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling

advertisement
Stokkink ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling.
Het ont-wikkelen (letterlijk: het loslaten van de wikkels) leidt mensen naar hun kern, hun
authenticiteit. Eenmaal daar aangekomen zijn mensen zich bewust van wie ze in wezen al zijn
en kunnen en willen ze niet anders meer dan zich verbinden met en zin geven aan hun ZIJN en
WERK
Wij geloven erin dat door het transformeren van de angst, die nog in veel organisaties aanwezig
is, naar ‘Liefde (in) Bedrijven’, mensen worden uitgenodigd en uitgedaagd om onbevangen en
creatief te durven zijn en het beste van zichzelf te geven.
Wij zijn bezig met een ongekende
leiderschapsverschuiving de
komende tien jaar. De dominantie
van witte, mannelijke, CEO's die
momenteel de huidige Fortune 500
CEO rollen bezetten is voorbij. Ook
in de kleinere bedrijven en in het
MKB gaan we deze verschuiving
zien.
Onze visie op leiderschap
Mensen die vanuit hun kern - hun authenticiteit – werken, zijn zeer energiek, bezielend en
stralen een natuurlijke autoriteit uit. Zij worden als vanzelfsprekend als leider ervaren en
krijgen op een moeiteloze manier mensen in beweging. Mensen in hun omgeving worden
nieuwsgierig naar de oorsprong van die kracht en willen dat ook bij zichzelf ervaren. Er ontstaat
een beweging die niet meer te stoppen is. Ze gaan ontdekken wie ze in wezen al zijn.
Medewerkers vormen en zijn de organisatie. Als de medewerkers gaan ontdekken wie ze in
wezen al zijn, heeft dat als vanzelf ook een doorwerking in de organisatie. Immers: authentieke
medewerkers vormen authentieke organisaties. Deze authentieke organisaties hebben aandacht
voor zowel de harde als de zachte waarden. Er ontstaat een transformatie van echte
zakelijkheid naar een zakelijke echtheid!
Waarom LeiderschapsKunst?
Leiders in organisaties inspireren en stimuleren de medewerkers om authentiek te zijn en het
beste inzichzelf naar boven te halen. Dat doen ze door een onvoorwaardelijk vertrouwen te
hebben in het potentieel van hun medewerkers en door geen moment onbenut te laten om hun
medewerkers dat vertrouwen te laten voelen en ervaren. Hun leiderschap is erop gericht om de
medewerkers in hun kracht te zetten en het zelfleiderschap in hun medewerkers tot uiting te
laten komen. Om dit echt voor elkaar te krijgen kun je niet terugvallen op aangeleerde foefjes
en kunstjes, hier werkt alleen Kunst: LeiderschapsKunst.
De consultants van Stokkink hebben zich verbonden in hun missie: mensen en organisaties
faciliteren bij het ontwikkelen van leiderschapsKunst.
Hoe wij werken
Wij benaderen cultuur- en leiderschapsontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken. Het
mentale verbeelden en denken. Het emotionele voelen. Het fysieke, het manisfesteren. Het
intuitieve, sprituele verlangen dat ons leidt naar onze bestemming en missie.
In onze manier van werken kiezen wij ervoor om:

Alle doelstellingen te verbinden met het begrip authenticiteit en om onze vier
hersenkwadranten (willen, kunnen, doen en manifesteren) te verbinden met onze
intuïtie en ons hart. De transformatie wordt zichtbaar en voelbaar in de verbinding
tussen het Individu en het Wij (eenheidsbewustzijn) en in het ónt-moeten;

Leiderschap te laten ontstaan vanuit een grondhouding van echtheid met levende
waarden. Deze grondhouding komt tot uitdrukking in communicatie en in handelen en
verbindt met de werkomgeving;

Te allen tijde ‘subject-subject’ (verschillende waarheden) als leidend principe te
hanteren.
De echtheid van de (aankomend) leidinggevende en hoe hij/zij dat overdraagt op anderen
vormt de brandstof en bezieling voor de gewenste cultuurontwikkeling. Een duidelijke identiteit
inclusief levende kernwaarden vormen de basisconditie voor het tot leven wekken van
betrokkenheid, eigenaarschap en authenticiteit in het effectief handelen van leidinggevenden
en medewerkers. In onze methodiek spreken wij zowel leidinggevenden als medewerkers aan
om het ‘echte’ beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Wij leggen altijd de verbinding met
organisatiethema’s en de processen die in elke fase van (organisatie)ontwikkeling in
verschillende vormen en volgordelijkheid zich aandienen.
De droom
Zonder bezieling géén nieuwe koers
De spiegel
Zonder confrontatie géén beweging
De dood/afscheid
Zonder rouw géén ruimte voor een nieuw begin
Het nieuwe begin
Zonder afspraken géén actie
Waar wij werken
Als werkplek hebben we, naast onze eigen locatie in Veldhoven die we veel gebruiken voor
individuele coachingen, prachtige locaties dicht bij de natuur, met ruime lichte werkzalen en
intieme subruimten. Op die locaties kunnen we LeiderschapsKunst verbinden met andere
vormen van kunst zoals schilderen en koken. Ook maken we daar gebruik van de kracht van de
stilte door te wandelen in de natuur en andere vormen van meditatie. Ook kan een passende
locatie bij uw bedrijf in de buurt natuurlijk een optie zijn.
Ons pand Raadhuisstraat 1
5582 JA Waalre
Tel: 040 – 410 0310
www.stokkink.nl
E: [email protected]
Stokkink is gespecialiseerd in het faciliteren van een cultuurontwikkeling door mensen in
beweging te krijgen. Van echte zakelijkheid naar zakelijke echtheid©. Dit op individueel/team- en organisatieniveau. Zowel in company als via open inschrijving zijn diverse
programma’s mogelijk
Organisatieontwikkeling
- Visie/strategieontwikkeling
- Cultuurontwikkeling van Binnen naar Buiten
- Cultuurhandelingsonderzoek
- In Co-creatie ontwerpen van uw organisatietransformatie
- Omgaan met veranderingen/ Management of emotions/ banen weg en
een nieuwe weg banen door New Career en Retraite
- Teamontwikkeling van samen-werken naar samenwerken
Leiderschapsontwikkeling
- LeiderschapsKunst in de 21ste Eeuw
- Van Rups naar Vlinder
- (Zelf) leiderschap voor alle medewerkers
- Inspirerend leiderschap voor middelmanagement
- Dienend leiderschap/Verbindend Leiderschap voor directie
- Zingeving retraite voor leiders in organisaties
Individuele ontwikkeling
- Coaching
- Loopbaanontwikkeling
- Symfoia-scan en Identity Compass
Download