Leiderschap in de zorg

advertisement
Leiderschap in de zorg
Rijnconsult
Onze visie
Voor wie
helpt organisaties succesvol
veranderen. Met een gedreven
club professionals werken wij
continu aan het verbeteren van
mensen en organisatie.
Dat doen we als adviseur,
coach, interim manager of
trainer.
Pragmatisch en mensgericht,
met maatschappelijke
relevantie als richtpunt.
Het doel: onze klanten en hun
diensten voor de korte én de
lange termijn duurzaam
versterken, door ze slimmer te
laten (samen)werken.
Meer weten?
Bel: +31 (0) 30 298 42 50
Of mail naar
[email protected]
Leiderschap is een beleving, net
als vertrouwen. De beleving van
goed leiderschap blijkt een gevolg
te zijn van onder meer de manier
waarop sturing wordt gegeven en
hoe leidinggevenden, teams en
medewerkers daarbij
samenwerken.
Effectieve leiders zijn vooral
zichzelf en oorspronkelijk. Hun
ambitie en energie werken
aanstekelijk en zij beschikken over
passende competenties en
ervaring. Zo geven zij sturing met
impact.
Wij ondersteunen afdelingsmanagers, stafhoofden, medisch
managers en raden van bestuur
in alle fasen van hun
ontwikkeling.
Wij zijn werkzaam zowel in de
care als cure. Met
zorginstellingen die willen
starten met leiderschapsontwikkeling of die al diverse
ontwikkelactiviteiten hebben
uitgevoerd.
WWW.RIJNCONSULT.NL
Onze klanten
We werken graag met
medewerkers, behandelaars,
medisch specialisten, managers
en raden van bestuur samen om
een eigen
leiderschapsontwikkelingstraject vorm te geven. Daarin
hebben we oog voor de
persoonlijke ontwikkeling van
iedere deelnemer, maar zeker
ook voor de gewenste
organisatieontwikkeling.
LEIDERSCHAP IN DE ZORG
Leiderschap in de zorg
Klantvraag
Aanpak
Resultaat
‘Help ons met de ontplooiing van het RVE
management in hun leiderschap’
Rijnconsult ontwikkelt maatwerk Management
Development (MD) trajecten.
Onze MD trajecten omvatten activiteiten gericht op het
ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij leiderschap
van managers, directie en RvB.
Organisaties die weten welke kerncompetenties hun
leiders hebben en op welke manier zij dit effectief kunnen
inzetten werken aantoonbaar beter. Wij doen dit o.a.
door middel van de volgende interventies
(waaronder AKAN geaccrediteerd):
-
Duaal management: met beperkte tijd effectief
leiderschap uitdragen
-
Horizontale samenwerking: samen met collega ‘s
gemeenschappelijkheid en eigen talent vormgeven
-
Persoonlijke verbindingen: kennismaking, positieve
sfeer, feedback geven, teambuilding en
conflicthantering.
‘Help ons met de invulling van
managementtaken voor Medisch Managers
om deze taken zo efficiënt mogelijk in te
vullen’
‘Help ons met het ontwikkelen van een
business-coaching traject om het
strategisch plan van de RVE vorm te geven’
-
Nulmeting: Door middel van (individuele) assessments
is inzichtelijk gemaakt waar de kennis en vaardigheden
geoptimaliseerd kunnen worden
-
Lerend ontwikkelen in 6 stappen: Analyseren en
Bewustworden, Experimenteren en Leren,
Dynamiseren en Borgen
-
Ontwikkeltraject in 3 fases: RVE ontwikkeling,
leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling
‘Begeleid het RVE management team en
train ze om sterke leiders te worden’
‘Leer onze RVE managers de kneepjes van
het management vak’
‘Leer onze RVE omgaan met het
communiceren en samenwerken in
‘moeilijke’ situaties’
WWW.RIJNCONSULT.NL
Klantervaring
“Rijnconsult zoekt aansluiting
op de context van de
organisatie. Daar zijn wij erg blij
mee. Rijnconsult is geen
organisatie die één product
verkoopt.”
- Jopie Nooren, voormalig bestuurder
van Lunet zorg –
“Kenmerken als menselijkheid
en echtheid waren duidelijk in
het traject zichtbaar.”
- Simone Mons, manager bij
Stichting CJG Rijnmond“Ik ken Rijnconsult als een ‘to
the point en adequaat’
adviesbureau.”
-Peter Höppener, voorzitter Raad
van Bestuur, Sint Maartens Kliniek-
LEIDERSCHAPIN DE ZORG
Download