Interview L. van der Knaap `13.indd - Transfergroep

advertisement
Transfergroep
Leiderschap &
Begeleidingskunde
Post-hbo-opleidingen,
advies & onderzoek
Lianda van der Knaap, docent Hogeschool Rotterdam Transfergroep
“Vertrouwen is de basis om optimaal te kunnen
functioneren”
Lianda van der Knaap is docent bij diverse managementopleidingen en is mede betrokken bij het nieuwe post-masterprogramma Oorspronkelijk Leiderschap van Hogeschool
Rotterdam Transfergroep. “Ik heb altijd veel ruimte gekregen. Ik durfde risico’s te
nemen en stappen te zetten. Transfergroep vertrouwt me. En dat is wederzijds.”
Honger naar kennis
Lianda van der Knaap:
Drs. Lianda van der Knaap MMC
(1962) is als socioloog, managementconsultant, docent, coach en procesbegeleider actief op het snijvlak van
leven, liefde en leiderschap. Zij heeft
meer dan 20 jaar praktijkervaring in
het begeleiden van mensen en organisaties in transitie. Lianda heeft
een caleidoscopische blik op veranderingen in mens en organisaties.
Zij weet als geen ander abstracties
en de menselijke maat met elkaar
te verbinden. Haar missie is mensen te stimuleren tot ontwikkeling
en groei van zichzelf en anderen,
zakelijk en privé. Lianda richtte in
1999 Organamic op, een bureau voor
integrale ontwikkeling van mens
en organisatie. Daarnaast is zij bij
Transfergroep momenteel werkzaam
als docent bij de VO Management en
de Master Management & Innovatie.
Zij is medeontwikkelaar van het postmasterprogramma Oorspronkelijk
Leiderschap.
“Ik vind het lekker om te leren; ik wil dingen begrijpen. Ik heb aansluitend
op mijn opleiding bij Transfergroep nog mijn doctoraal sociologie behaald.
En daarna nog twee post-doctorale opleidingen gevolgd. In de loop der
tijd is de aard van mijn honger naar kennis wel verschoven. De thema’s
‘Leven, liefde en leiderschap’ zijn momenteel essentieel voor mij. Dat wil ik
begrijpen, ontwikkelen en toepassen. Hoe sta je in het leven, de liefde en
in het leiderschap? Het is voor mij sterk met elkaar verbonden. We leren
veel cognitief. Maar hoe we het leven moeten leven, hoe de liefde is, hoe en
waarom we moeten samenwerken is, mijn generatie niet geleerd. Nu is er
op de basisscholen gelukkig meer aandacht voor de groepsdynamiek en de
menselijke omgangsvormen.”
“Ik heb er in de jaren 1989 – 1991 de voortgezette opleiding Management
en Beleid gevolgd. Anno van der Borg, destijds de opleidingsmanager bij
Transfergroep, benaderde me direct na het examentraject met de vraag
supervisie aan hun deelnemers te geven. Dat vertrouwen was er. Hij wist
zeker dat ik het kon, maar als jongste meisje van de klas vond ik dat nog
niet. Hij hield echter vol en bleef me bellen. In 1993 heeft hij me tijdens een
etentje eindelijk overtuigd. Ik begon als supervisor, ben vervolgens docent
geworden en heb me gaandeweg verder ontwikkeld.”
De essentie van mens zijn
“Als je kijkt naar het meest primaire niveau van mensen, naar onze essentie, behoren we tot de zoogdieren. Zoogdieren leven in kuddes. Binnen
kuddes bestaat gevoel voor orde en samenhang. Dat is ook in ons brein
ingebakken. We hebben als kind én als volwassene andere mensen nodig
om te ontwikkelen, te groeien en ons te ontplooien. Dat is in onze hersenen
zelfs gecodeerd als overleving. Het zit dus simpelweg in onze natuur dat we
voortdurend de verbinding met andere mensen aangaan. We kennen gevoelens als geborgenheid, verbondenheid en waardering, maar ook schaamte
en eenzaamheid. Die voortdurende drang tot verbinding, maakt ook dat we
kwetsbaar en gevoelig zijn voor kritiek, afwijzing of genegeerd worden.
En dat vinden we zo onaangenaam, dat we het, vaak onbewust, willen voorkomen met controle en perfectionisme.”
De basis is vertrouwen
“Organisaties, leiders en collega’s zijn onze hedendaagse ‘stam’. Dat is de
groep waarmee we gaan ‘jagen voor voedsel’ en waar we op rekenen als we
ons bedreigd voelen. Een sterk team biedt beschutting, steun en een veilige
basis om optimaal te kunnen functioneren. Die veilige verbondenheid, dat
vertrouwen, is de basis om je sterk, succesvol en autonoom te voelen. Je
durft meer, je kunt meer… simpelweg omdat je weet dat je team achter je
staat.
Als leider ben je verantwoordelijk voor dat klimaat van vertrouwen in je
groep. Wij kunnen alleen maar zijn door erkenning van de ander. Dat geldt
ook voor leiders. Zij kunnen alleen leiden als degenen die geleid worden
hun leiderschap ook zo zien en ervaren.”
Het verschil maken
“De wijze waarop we met elkaar in verbinding raken en blijven, wordt steeds
complexer. Ook voor leiders. Er wordt internationaal gehandeld, culturen
smelten samen, we maken gebruik van de nieuwste technologieën en mogelijkheden… Met de leergang Oorspronkelijk Leiderschap bieden wij inzichten
om met die complexiteit om te gaan. Bestaande kennis wordt verbreed én
verdiept. De deelnemers worden uitgedaagd vanuit andere perspectieven te
denken en te handelen. Ook wordt hen geleerd de impact van hun keuzes
binnen een grotere context dan alleen het hier en nu te zien. Ze leren betekenisvolle, duurzame verbindingen aan te gaan. En als leider het verschil te
maken.”
Inspirators
“Ik heb niet in het bijzonder een inspirator. De mensen die ik ontmoet, de
natuur, mijn boeken… er is zoveel wijsheid om ons heen. Wat mij inspireert
en energie geeft is dingen, zaken of mensen op een hoger niveau te krijgen;
weer te laten ‘stromen’. Ik breng dingen in beweging, maar ben zelf ook
onderdeel van dat proces; feitelijk de processor. Dat proces kost me energie,
maar levert me ook energie op.”
Mijn credo: “Ontwikkelen, daar mag een mens een leven lang over doen!”
Organisaties, leiders en collega’s zijn onze hedendaagse ‘stam’.
Een sterk team biedt beschutting, steun en een veilige basis om optimaal te kunnen functioneren. Die veilige verbondenheid, dat vertrouwen, is de basis om je sterk, succesvol en autonoom te voelen.
Lianda van der Knaap, docent Hogeschool Rotterdam Transfergroep
Download