omgaan met verschillen in visies, mening

advertisement
Volharding en overwinning
in moeilijke omstandigheden
-Hoe ga je om met afwijzing (vwg. Vrouw zijn)
-Verschillen van visie, mening, tegenwerking, eigen falen
-Toch doorgaan?
Deborah Netwerk
5 november 2010 Amersfoort
Persoonlijke achtergrond en
ontwikkeling
• Geschiedenis en Persoonlijkheid: spanning
‘ervoor gaan of alles laten gaan’
• Studie Theologie ‘naiviteit’: learning by doing
• De schok van de eerste gemeente
• De tweede gemeente en het moderamen van de
synode: dominante mannelijke leiders, vrouwen
die liever mannen ‘hebben’
• Je moèt harder werken
• omgaan met verschillen in visies, mening, tegenwerking, eigen falen
De Drieslag
gemengde motivaties
• De strijd niet willen verliezen
• Eigen eer
• Verkondiging evangelie
Dè Drive
• Als alles wegvalt?
• Verkondiging van het evangelie
Onwetendheid
•
•
•
•
•
•
‘Learning by doing’
Leiderschap
Conflicten: omgaan met moeilijke mensen
Begeleiden van veranderingsprocessen
Geestelijke strijd
Inpassen van je gezinsleven en privéleven
De Tips
• Volgorde: God-gezin-werk
• Gods gedachten zijn niet mijn gedachten: God
kijkt naar je gehele welzijn als mens, niet
alleen of je jouw doelen voor Hem behaald.
• Leren onderscheiden waar het op aankomt!
• Ontwikkelen van je geestelijke ogen
Engeland
• Anglicaanse Theologie (ipv Duits verlichtingsdenken)
• Alpha Netwerk, HTB, New Wine
• Voeding lessen ‘Disappointment with God’
• Vrouwelijk leiderschap: God is gender blind
Handl 2: 17: En het zal in de laatste dagen, zegt Gd,
dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en
uw zonen en dochters zullen profeteren…..
Vervolg-tips
• Circle of law
Circle of grace
Achievement
Acceptance
Significance
Significance
Acceptance
Achievement
(wat Hij denkt)
Vervolg-tips
1. Heb plezier in je leiderschap! Vraag: wanneer ben je
een leider? Antw: als je volgelingen hebt…
2. Je gaat als eerste het ijs op, maakt het veilig voor de
anderen achter je
3. Geef de richting aan en corrigeer (‘taking the bull
by the horns’) sterke leiders hebben nog sterkere leiders
nodig. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben (bekering en
richtingsverandering)
4. Sta wildgroei toe sta mensen toe om fouten te maken
Vervolg-tips
5. ‘Mensen blijven mensen’ ze zullen je teleurstellen, ze
praten over je, ‘sheep bite’ , bodemloze put
6. ‘Spreek met me, niet over me’ disciplineer jezelf
om mèt mensen te praten en sta anderen toe met jou te
spreken
7. Prioriteiten:
God
Familie/kleine kring
Bediening/werk
Wie is God?
• De God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God
van Israël en de Vader van Jezus Christus:
Vader – Zoon – Geest
• Woord en Geest
• God Spreekt zo is Hij begonnen, zo zal Hij eindigen
• Het Luisteren
Voorbeelden
• Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk
naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die
in, en vind rust. -- Jeremia 6:16
• Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu
rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb
je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19
• Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad,
op jou rust mijn oog. -- Psalmen 32:8
• Bijbelteksten in gebed, ‘wijze woorden’ van mensen, beelden
en dromen
Waar is God?
In tegenwerking, falen en doorgaan
• Hij blijft niet bij mijn teleurstellingen, maar in
mijn volharding – enorm zwaard – klein schildje
Voorbeeld: Bisschop Margot Kässman: je kunt niet dieper vallen,
dan in Zijn hand
• Kwetsbaarheid in gevoelens en gedachten
• Hij heeft me altijd uit de put gehaald - op de
meest onverwachte manieren, maar altijd overduidelijk: God
• Motivatie: nieuwe deuren, ramen of kiertjes
die opengaan
Download