Elementen voor een rolbiografie:

advertisement
Elementen voor een rolbiografie:
Fysieke kenmerken
- Tot welk geslacht behoor je?
- Hoe oud ben je?
- Hoe zie je eruit: lengte, gewicht, postuur, lichaamshouding, kleur haar, schoonheid,
lichamelijke gebreken, ziekten, tics, erfelijke kenmerken?
- Heb je een opvallende manier van praten, bewegen, gebaren?
Sociale kenmerken:
-
Wat is je naam?
Wat is je nationaliteit?
Tot welk ras behoor je?
Welk geloof hang je aan?
Welke maatschappelijke klasse reken je jezelf? Welke status heb je?
Uit welk milieu kom je?
Heb je familie? Hoe sta je tegenover hen? Hoe sta je tegenover je ouders?
Heb je een partner? Ben je getrouwd? Hoe is je relatie met je partner?
Heb je kinderen? Hoe sta je tegenover hen?
Heb je veel of weinig vrienden?
Heb je veel of weinig vijanden?
Welke opleiding heb je? Wat zijn of waren je favoriete en je zwakke vakken?
Werk je? Zo ja, wat vind je van je werk? Zo nee, wat doe je dan?
Heb je een politieke overtuiging? Ben je politiek actief?
Heb je bijzondere talenten?
Wat zijn je stokpaardjes, je tics?
Wat zijn je hobby’s?
Hoe zou je je levensloop schetsen tot het begin van de voorstelling? Hoe je ontwikkeling
in de voorstelling?
Psychische kenmerken:
-
Wat is je seksuele geaardheid?
Wat is je moraal, je visie op het leven?
Wat zijn je persoonlijke ambities?
Hoe zou je je karakter omschrijven?
Hoe intelligent ben je, denk je?
Welke kwaliteiten dicht je jezelf toe: inzicht, fantasie, goede smaak, zelfbeheersing,
rechtvaardigheid etc.?
Noem een aantal positieve en negatieve eigenschappen?
Hoe omschrijf je je houding ten opzichte van het leven?
Noem enkele teleurstellingen die je hebt moeten verwerken.
Heb je frustraties?
Hoe voel je aan het begin van de voorstelling en hoe aan het einde?
Download