Muziek en geluidseffecten

advertisement
Verslaghulp Theater
Je gaat een recensie over de voorstelling die je bezocht hebt schrijven. Hieronder vind je een
hele hoop aandachtspunten die je in je recensie kunt gebruiken. Het is met nadruk niet de
bedoeling dat je in je recensie antwoord gaat geven op onderstaande vragen maar als ze
van toepassing zijn en je wilt er iets over zeggen kun je deze punten dus in jouw verhaal een
plekje geven. Als een vraag in jouw ogen niet van toepassing is, doe er dan ook lekker niets
mee. Jouw recensie is een hele persoonlijke visie op de voostelling, je kunt onder het
beoordelingspunt ‘’betoog/inhoud’’ echter niet om een aantal van onderstaande punten
heen, verwerk er dus zeker een aantal. Gebruik eventueel ook informatie van internet (niet
letterlijk) en invalshoeken uit de kijkwijzer.
Theatergezelschap
 Wie speelde de voorstelling?
 Achtergrondinformatie over het theatergezelschap, regisseur of artiesten?
 Wat heeft deze groep/kunstenaar nog meer gedaan?
 Wie was de regisseur en welke artiest(en) speelden erin mee?
Personages
 Wie waren de belangrijkste personages?
 Probeer ze te karakteriseren (goed of slecht etc.), waren ze geloofwaardig?
 Hoe zijn hun onderlinge relaties?
 Met wie heb je het meest meegeleefd (kon je jezelf erin herkennen)? Hoe komt dat?
Het toneelbeeld
 In wat voor soort ruimte vond de voorstelling plaats?
 Waar zit het publiek, heeft dat nog een bepaald effect?
 Beschrijf het toneelbeeld: decor, licht, attributen en kostuums (hebben deze ook een
symbolische functie?)
 Beschrijf toneelgebruik/ gebruik attributen.
Muziek en geluidseffecten
 Werd er gebruik gemaakt van muziek en/of geluidseffecten?
 Ondersteunen ze de handeling, dienen ze alleen maar als overgang naar een volgende
scène of spelen ze een overheersende rol?
Structuur
 Hoe werden de gebeurtenissen gepresenteerd?
 Hoe is de opbouw van het stuk?
 Zijn er veel wisselingen van tijd en plaats en hoe werden die gerealiseerd?
Thematiek en interpretatie
 Geef een korte samenvatting van het stuk.
 Waar ging de voorstelling volgens jou over?
 Wat boeide je in deze voorstelling?
 Welke middelen heeft de regisseur volgens jou daarvoor gebruikt en welke daarvan waren
het meest effectief?
 Wat vond je niet boeiend?
 Wat vond je van de voorstelling als geheel?
 Wat vond je van de spelers?
 Welke hebben de meeste indruk gemaakt en waarom?
 Wat vond je van het gebruik van de theatrale middelen?
 Welke argumenten zou je gebruiken als je een ander de voorstelling zou willen aanraden of
afraden?
Download