Ervaringsverslag TONEEL / THEATER

advertisement
Ervaringsverslag TONEEL / THEATER
Beantwoord de vragen volledig, duidelijk en leg je antwoorden goed uit. Vul je verslag
aan met foto’s, achtergrondinformatie. Zorg ervoor dat je werk er netjes verzorgd
uitziet.
Vragenlijst
Vooraf: waarom heb je dit stuk / deze voorstelling gekozen? Antwoord in drie regels.
FEITEN
1. Noem titel van de voorstelling en naam van het toneelgezelschap.
2. Hoe heet de regisseur?
3. Wie heeft de voorstelling geschreven?
4. Zijn de acteurs of de regisseur bekend van andere stukken? Zo ja, welke?
INHOUD
5. Wat is het thema / onderwerp van de voorstelling? Waar gaat het over? Beschrijf
kort.
6. Welke personages komen er in voor? Geef van twee personages een korte
karaketerschets.
7. Waar en in welke tijd speelt het stuk zich af?
8. Heeft de voorstelling een bepaalde sfeer (bv. ernstig, grappig, sprookjesachtig,
tragisch…)?
VORM
9. Beschrijf de grime: hoe zien de spelers er uit? Denk aan kostuums, haardracht,
make-up etc.
10. Hoe gebruiken de acteurs hun stem? Natuurlijk, overdreven, met accent,
stotterend…
11. Onder welke vorm valt deze voorstelling? Kies uit: tragedie / komedie / klucht /
jeugdtheater / cabaret / totaaltheater / anders, namelijk…
12. Beschrijf kort de ruimte waarin gespeeld wordt, het decor en de belichting.
13. Noem enkele belangrijke attributen / rekwisieten die worden gebruikt.
14. Wordt er geluid (bv. muziek) gebruikt bij de voorstelling? Geef kort een
beschrijving.
INTERPRETATIE
15. Welke bedoeling / betekenis heeft de voorstelling volgens jou?
MENING
Geef een cijfer voor deze voorstelling (van 1 tot 10). Geef daarna in ongeveer drie
alinea’s (100 woorden) je mening over de voorstelling. Licht je cijfer toe. Probeer zo
goed mogelijk te argumenteren.
Download