UITNODIGING Theater voorstelling

advertisement
UITNODIGING Theater voorstelling
gespeelddoormensenmethersenletsel
“Een ander mens”
In al hun kwetsbaarheid, zetten vijf spelers zichzelf in de spotlights om te laten zien
welke invloed NAH op hun leven heeft. Allen met hetzelfde doel: begrip en (h)erkenning.
Een voorstelling die de blik van de toeschouwer spiegelt en diep naar binnen gaat.
Aangrijpend authentiek, poëtisch, muzikaal en vol zwarte humor. Een voorstelling die
zorgt voor een warm gevoel van verbondenheid.”
DevoorstellingisbedoeldvoormensenmetNietAangeborenHersenletsel(NAH),
familieleden/mantelzorgers,vrijwilligersenanderebelangstellenden.
Datum:
Zaterdagmiddag25Juni
Tijd: : 14.00–15.30uur(inloopvanaf13.30uur)
Locatie: HetKristal,Distelvlinder200,7323XBinApeldoorn
Kosten:
€5,00(inclusiefkoffie/theevoorennadevoorstelling)
Nadevoorstellingkanernognagepraatwordenonderhetgenotvaneenkopje
koffie/thee.
Erkunnenmaximaal75tot80personendevoorstellingbijwonen.
Geefudussnelop.Opvolgordevanaanmeldingvindtinschrijvingplaats.
Informatieenopgave
UkuntuopgevenbijAnjaKleinendorst,Verenigingsburo,Email:
[email protected]
Vermeldbijaanmeldings.v.p.naam,adres,tel.nummerene-mailadres.
Mochtuverdernogvragenhebbenoverdezebijeenkomst,dankuntuditookviade
mailkenbaarmaken.
Totziensop25Juni!
Met dank aan de Dokter Wittenberg Stichting voor hun financiële bijdrage.
Deze theatervoorstelling wordt georganiseerd vanuit de werkgroep deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Apeldoorn. Hierin participeren: het Verenigingsburo / Stimenz, de Zonnehoek / het Kroonpad, ’s Heeren Loo,
Ontmoet & Co, de Kap, de Klup, st. Hersenletsel Apeldoorn en MEE Veluwe.
Download