HET PALLIATIEVE NETWERK ON TOUR: een theatervoorstelling

advertisement
HET PALLIATIEVE NETWERK ON TOUR:
een theatervoorstelling.
Deze keer wordt het iets anders dan een casuïstiek bespreking. We gaan het theater in en de
voorstelling die we gaan zien heet; Botte Pech! Dit is een theaterstuk dat gaat over de zoektocht van
alle betrokkenen bij iemand die ongeneeslijk ziek is. De zoektocht van de directe omgeving, van de
zorgprofessionals en uiteraard van de “patiënt” zelf die zich afvraagt hoe de toekomst vorm te geven,
die gewoon mee wil doen en bovenal mens is.
Het palliatieve netwerk wil u graag uitnodigen om samen te zoeken naar verdieping van de zorg voor
de palliatieve patiënt.
De voorstelling is bedoeld voor; specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten,
verpleegkundigen, specialistische verpleegkundigen, patiënten en mensen uit de directe omgeving
van patiënten, kortom iedereen die belangstelling heeft voor palliatieve zorg.
Wanneer:
6 juni 2017
Tijd :
19.00-21.00 uur
Waar:
Loft Theater
Ringbaan Oost 8-17
5013CA Tilburg
Kosten:
geen
Onderwerp :
Botte Pech door Anita Maas en Marij Coolen
De voorstelling duurt ongeveer een uur en na afloop van de voorstelling gaan
we de dialoog met elkaar aan over thema’s die Botte Pech aanraakt, o.l.v.
Anita en Marij. Voor info: bottepech.nl
Je kunt je vóór 30 mei as. opgeven voor deze voorstelling en let op vol is vol! Wees er snel bij.
Aanmelden voor de voorstelling via mail:
[email protected]
Let op: parkeren kan bij het theater.
Download