nieuwe leiders creëren beweging

advertisement
NIEUWE LEIDERS CREËREN BEWEGING
PROGRAMMA VOOR LEIDERSCHAPS- EN TEAMONTWIKKELING
Daar waar oude leiders onzekerheid reduceren, beheren en beheersen, benutten nieuwe leiders
onzekerheid en creëren zij blijvende beweging. Ze acteren in het speelveld waarin het bieden van
PERSPECTIEF, het bereiken van RESULTATEN, binden en boeien van het INDIVIDU
en het versterken van de slagkracht van TEAMS strijden om aandacht.
Programma Nieuwe Leiders
VISIO
NAIR
le
peop r
e
g
mana
ONDE
RNEM
BESTU
URDER
ER
EIT
AUTORIT
NESTOR
boeien
binden
PERSPECTIEF
focus
RESULTATEN
Leiden doe je samen
INDIVIDU
benutten
bijdragen
slagkracht
belonen
Ons programma Nieuwe Leiders brengt uw organisatie tot
bloei. Aandacht voor te bereiken resultaten, onderlinge
verhoudingen en samenwerking gaan hand in hand. We
spreken u en uw collega’s aan op rol, gedrag, opdracht en
ambities. Bestaande patronen
worden doorbroken.
Onze stijl van begeleiden is doortastend. We schuwen de
confrontatie niet. We zorgen voor de juiste sfeer en toon
zodat deelnemers zichzelf laten zien.
Nieuwe Leiders is bedoeld voor mensen die de prestatie
van een team willen verbeteren. Dat kan een directie- of
managementteam zijn en ook een team van professionals.
evaluatie
TEAMS
Wat voor leider bent u?
Management Drives® biedt een spannende kijk op
leiderschap. Het brengt drijfveren van mensen
en van teams in kaart en opent het gesprek daarover.
Inzicht in elkaars drijfveren vergroot begrip voor elkaar,
maakt mensen effectief aanspreekbaar, maakt dat
mensen en teams beter samenwerken. Er ontstaat zicht
op wat het team nodig heeft om tot resultaten te komen.
Management Drives® geeft een handvat om leiderschap
en teamontwikkeling continu onderwerp van gesprek te
laten zijn. Het brengt een blijvend nieuwe taal en geeft
uw organisatie de benodigde beweeglijkheid.
Resultaat
Programma op maat
In persoonlijk contact met de opdrachtgever en
deelnemers specificeren we uw ontwikkelbehoeften.
We geloven in een programma op maat en putten
uit een groot arsenaal aan modules, werkvormen en
interventietechnieken.
De start van Nieuwe Leiders vergt twee werkconferenties
van elk 6 uur. Voor een groep van 10 deelnemers zijn
de kosten hiervoor € 750,- excl. BTW per persoon. Dit is
inclusief het toepassen van het instrument Management
Drives®.
Na afloop van het programma:
• is uw team in staat haar zakelijke opdracht te
verbinden aan succesvol (groeps)gedrag
• is er zicht op en ruimte voor het aanspreken van
elkaars talent
• is leiderschap geen containerbegrip meer:
leiderschap heeft concrete handvaten en gedragen
betekenis gekregen.
Wij helpen professionals en organisaties in de zorg beter te presteren. Met veel energie,
een goed gevulde gereedschapskist en een stevige dosis gezond verstand adviseren wij
onze opdrachtgevers hoe zij dat kunnen bereiken. Onze kracht ligt in het meekrijgen van
professionals voor het realiseren van blijvende verbeteringen. Dat maakt dat iedereen zijn
werk beter en met meer plezier kan uitvoeren.
Wij werken onder andere voor:
Vreelandgroep Organisatie Adviseurs
Soestdijkseweg-Zuid 224
3721 AJ Bilthoven
035-5423922
[email protected]
www.vreelandgroep.nl
Download