Maar ook het internet is natuurlijke een onuitputtelijke bron van kennis.

advertisement
Literatuur
Tijdens de cursusdagen komt er met regelmaat literatuur langs die de moeite van het
bestuderen waard is. Deze lijst is niet uitputtend en ook niet verplicht, maar kunnen je
vast op ideeën brengen bij het uitwerken van de opdrachten. Ook is er geen volgorde
van belangrijkheid. Maak er gerust een keus uit.
Maar ook het internet is natuurlijke een onuitputtelijke bron van kennis.
Fred Korthagen, Bram Lagerwerf
Martin Lalunga-Banda
Rinke Berkenbosch, Willem
Koetsenruijter
Peter Senge
Geert Hofstede
Léon de Caluwé, Hans Vermaak
Paul Hersey
Kenneth Blanchard, Spencer
Johnson
Jos Kessels
Jos Kessels, Erik Boers, Pieter
Mostert
Alex van Emst
Stephen Covey
John Kotter
Jos Verveen
Robert Coppenhagen
Fons Koopmans, Susan Bosch
Jan van der Vurst
Leren van binnenuit
(kernreflectie als uitgangspunt bij het leren)
Leiderschapslessen van Mandela
(verhalen over democratisch leiderschap)
Schrijven van beleidsnotities
(technische tips t.b.v. het schrijven van
beleidsstukken)
De vijfde discipline
(over de lerende organisatie)
Allemaal andersdenkenden
(over cultuurverschillen tussen landen en
ondernemingen)
Leren veranderen
(handboek voor veranderkunde)
Situationeel leiderschap
(van autocratisch tot democratisch leiderschap,
afhankelijk van de omstandigheden)
The One Minute Manager (+ diverse aanvullingen;
serie over praktisch handelen door leiders)
Socrates op de markt
(de kracht van het socratisch groepsgesprek)
Vrije ruimte
(filosofie als smeermiddel in organisaties)
Professionele cultuur in onderwijsorganisaties
(vertrouwen in professionals; weg met politieke
spelletjes en bureaucratie in de school)
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
(aandacht voor wat belangrijk is t.o. de waan van de
dag)
Leiderschap bij verandering
(diverse fasen in het proces dat leidt tot duurzame
verandering in organisaties)
Bulsh!t Management
(relativering van het verschijnsel management)
Creatieregie. Visie en verbinding bij verandering
(systematische aanpak bij visieontwikkeling)
Managementvaardigheden
(gebruikt door Marcel; zie zijn uitwerking)
Effectief beïnvloeden
1
L. de Caluwé, R. Kor, M.
Weggeman, G. Wijnen
M.Oomens, M/ Kieft, J. Kruiter
R. Kor, G. Wijnen
Robert Marzano
Literatuurverwijzingen en links
genoemd door de deelnemers
(gebruikt door Marcel; zie zijn uitwerking)
Essenties van organiseren, managen en veranderen
((gebruikt door Karlijn; zie haar uitwerking)
Uitdagend en ambitieus onderwijs, enz.
(gebruikt door Karlijn; zie haar uitwerking)
Het managen van unieke opgaven
(gebruikt door Karlijn; zie haar uitwerking) enz.
Wat werkt: pedagogisch handelen en
klassenmanagement
(gebruikt door Maarten; zie zijn uitwerking)
Zie diverse uitwerkingen
2
Download