PowerPoint-presentatie

advertisement
Want 1 op 5, dat is te
veel!
2
Netwerken
3
New York State Training School for Girls (1930)
4
Netwerken
• Individuen
 organisaties
 hulpverleningsorganisaties
• Complexe hulpvragen
• Definitie netwerk: een set van drie of meer
hulpverleningsorganisaties, die samenwerken met het
oog op het bereiken van een gemeenschappelijke
doelstelling.
5
Relevantie voor hulpverleners?
• Dilemma’s
• Succesfactoren
6
Dilemma’s bij samenwerking
• De organisatiecultuur
-
Eigen wereld
Eigen normen, waarden, praktijken, …
Maar toch eis van naadloze samenwerking
Nieuwe cultuur ontwikkelen bij samenwerking: vergt tijd en sterk leiderschap
• Professionaliteit
- Eigen expertise en standpunten
- Gescheiden opleidingen
- Vaak nadruk op verschilpunten i.p.v. gelijkenissen
7
Dilemma’s bij samenwerking
• De rol van de hulpverlener
• De identiteit van de hulpverlener
• Controle en macht
• Loyaliteit ten aanzien van de eigen organisatie
8
Succesfactoren bij samenwerking
Organisationeel niveau
Interpersoonlijk niveau
-
Gelijkaardige visies
-
Aandacht voor communicatie
-
Afgestemde doelen
-
Belang van goede informele relaties
-
Duidelijke basisregels
-
Vertrouwen en respect
-
Goed leiderschap
-
Toewijding van alle partijen/bereidheid om samen te werken
-
Samenwerking vereist tijd en aandacht
-
Gedeelde opleidingen
Download