Stappenplan om een ethisch dilemma te analyseren in een moreel

advertisement
Stappenplan om een ethisch dilemma te analyseren in een moreel beraad:
Fase 1: de situatie en het dilemma
1. wat is precies de situatie?
2. wat is het ethisch dilemma / wat zijn de ethische dilemma’s? En waarom en voor wie?
3. heb je voldoende feitenkennis? (is het dossier voldoende duidelijk en worden feiten goed
onderscheiden van interpretaties?)
Fase 2: de analyse
4. wat zijn jouw handelingsmogelijkheden en wat zijn daar de voor- en nadelen van?
5. welke waarden en normen spelen een rol in dit dilemma? Voor jou en voor betrokkenen?
6. welke belangen spelen een rol in dit dilemma? Voor jou en voor betrokkenen?
7. welke artikelen van de Beroepscode spelen een rol in dit dilemma? Wat zeggen ze over
dit dilemma?
Fase 3: de besluitvorming
8. welke rangorde van waarden, o.a. artikelen uit de Beroepscode en belangen stel je vast?
9. naar welke beslissing neig je en hoe is deze te verantwoorden?


welke alternatieven zijn er en heb je die voldoende meegewogen?
als het mij zelf betrof, zou ik de oplossing kunnen accepteren? (principe van
wederkerigheid)
 zou je andere cliënten op dezelfde wijze behandelen? (principe van gelijkheid)
 heb je voldoende overlegd met collega’s? (moreel beraad)
10. wat is je besluit? Verantwoord je besluit/handelen tegenover de cliënt.
Handboek over beroepsethiek & het hanteren van de beroepscode: Moresprudentie
Een cliënte zegt dat haar partner fraudeert met een uitkering
De politie vraagt naar de verblijfplaats van een 17- jarige cliënte die is uitgehuwelijkt
Je vermoedt kindermishandeling in een gezin; je bent bang onterecht of te laat in te grijpen.
Het omgaan met morele vragen en dilemma’s in het werk is niet gemakkelijk. Het boek
Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk voorziet in de behoefte aan meer
aandacht voor - en kwaliteit van - morele oordeelsvorming.
In het eerste deel van het boek een overzichtelijke introductie in (beroeps-)ethiek. In het tweede deel
worden de beroepscodes voor de jeugdzorgwerker, maatschappelijk werker en sociaalagogisch
werker per artikel uitgewerkt aan de hand van casussen en voorbeelden.
De lezer leert met dit boek ethisch te denken, analyseren en praktische dilemma’s tot een oplossing te
brengen, zowel in het werken met cliënten als in de relatie met collega’s en de organisatie. Een goed
naslagwerk in de praktijk. Moresprudentie is een uitgave van ThiemeMeulenhoff.
Weblinks over beroepscode & beroepsethiek:
1. NVMW: Lees hier de BEROEPSCODE voor de JEUGDZORGWERKER
2. NVMW: Lees hier de BEROEPSCODE voor de Maatschappelijk werker
3. BROCHURE beroepsethiek & beroepscode, inclusief Stappenplan
4. Alles over de PROFESSIONALISERING van de Jeugdzorg;
met o.a. info over Professionele Ruimte
5. Sociaal werkers werken in stilte. Tenzij het misgaat en er doden vallen
6. NVMW-Trainingen Beroepscode / beroepsethiek / tuchtrecht:
a. Jeugdzorg
b. Maatschappelijk Werk
7. Meer weblinks over beroepsethiek
Dit is een service van CasusConsult
Download