Uploaded by User719

AEO61 Assignment 2

advertisement
Opdracht 2
Instructies
Succesvolle verandering
Wie houdt de verandering op de agenda?
2
Bouwstenen voor verandersprofiel
organisatie

Resultaten van Opdracht 1:

Inzicht in veranderbereidheid m.b.v. Change capacity Scan

Veranderhistorie(negatief/ positief)

Mate van urgentie van het probleem

Relatie tussen organisatie-, team- en individuele aspecten van probleem

Proces- en actorenanalyse

Cultuur typering(eenvoudig) van de organisatie en (mogelijke) verschillen tussen
afdelingen

Analyse van actoren, belanghebbenden en de mate van invloed
Change Capacity Scan
Voorbeeld scan
Opdracht 2

De mate van verbinding met het verandervraagstuk(Artikel 7, Mars)

Multilevel model toegepast op mate van weerstand van Metselaar(Figuur 6 en
8)

Typering van Leiderschap(Artikel 4, den Hartog)

Optioneel Quinn cultuur scan en leiderschapsscan(Natschool)
Verbinding is een voorwaarde voor ander
gedrag

Mars beschrijft de persoonlijke motieven van een individu om te veranderen.

Zij benoemt 5 krachten met relatie als fundament, als middel om verbinding
te stimuleren
Annemarie Mars – 5 krachten om een
verandering te laten slagen
De relatie als fundament
Atzens model(Metselaars figuur 12 en
13)

In dit model komen ook dezelfde soorten factoren naar voren die de
kernaspecten van veranderbereidheid en de noodzakelijke gedragverandering
beschrijven
DINAMO - Ajzens model voor gepland
gedrag
3 variabelen bepalen de intentie om
bepaald gedrag te vertonen:

Attitude: verwachting van positieve of
negatieve uitkomsten


Subjectieve norm: druk vanuit de
omgeving


Wat verwacht de medewerker van de
verandering, het veranderproces?
Wat is de houding van collega’s?
Gedragscontrole: haalbaarheid van het
doelgedrag

Bron: ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’, 2011
Hoeveel controle ervaart de medewerker
over de eigen verandering?
DINAMO - Ajzens model vertaald naar
veranderingen
S=W*M*K

S = Succesvolle verandering, het
bereiken van concrete resultaten

W = mate waarin men wil
veranderen

M = mate waarin men moet
veranderen

K = mate waarin men kan
veranderen
Bron: ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’, 2011
Geef een score(1-5) bij de 5 krachten tot nu
toe ingezet zijn bij de noodzakelijke
verandering

Ambitie

Leiderschap

Urgentie

Planning

Interactie
Evidence Based MLM(Figuur 6)

Omschrijf de omvang en de aard van de weerstand en de consekwenties aan de
hand van Figuur 6 uit Metselaar.

Individueel niveau

Team niveau

Organisatie niveau

Tot nu gehanteerd veranderaanpak
Type leiderschap

In artikel van den Hartog gaat over betrokkenheid als belangrijk aspect van draagvlak.

Daarbij speelt een leider een cruciale rol

Probeer met behulp van de bron van de verandering een uitspraak te doen over het gewenste
type leiderschap. Is transactioneel of transformationeel leiderschap gewenst?

In hoeverre herkenen de medewerkers Optimisme, Emotie en Inspiratie bij de leiders van
verandering?
Optioneel Quinn(OCAI EN Leiderschap)

Quinn heeft leiderschap nog fijnmaziger geanalyseerd(optioneel)

Beschrijf de ontwikkeling van het bedrijf m.b.v. de Quin cultuurscan(OCAI, zie
natschool bij meetinstrumenten). Welke noodzakelijke beweging moet het bedrijf
maken om succesvol te blijven in hun markt?

Pas de leiderschapsscan van Quinn toe door indien mogelijk managers te
interviewen en/of medewerkers van verschillende organisaties te vragen het
management te typeren m.b.v. de vragen lijst(Zie natschool bij
meetinstrumenten).
Download