Uw medewerkers: het goud van de organisatie

advertisement
Waarderend organiseren
en co-creëren
De opdracht van de people manager
Alden Biezen 8 oktober 2010
2
3
Atrivé
4
Even voorstellen: Atrivé,
Laagland’advies en Usus
100 medewerkers, waarvan 75 adviseurs

Omzet 10 miljoen

Kantoor in Houten en Best

Advies voor gemeenten, woningcorporaties en zorg

Breed

financieel management, HRM, strategie en organisatie,
interim-management, bouwmanagement, vastgoedbeleid
5
Participatie is het DNA van onze
organisatie

Professionele participatie

Participatie in leiderschap

Strategische participatie

Financiële participatie
6
Professionele participatie

Ontwikkeling

Teamwork in projecten

Intervisie

Expertmeetings

24 uursessies

Kennismanagement
7
Participatie in leiderschap!
100 boegbeelden i.p.v. 5
Via adviesgroepplannen zijn medewerkers verantwoordelijk
voor eigen adviespakket
Ook omgekeerd: parttime leiders op de flexplek
8
Karakteristiek van het leiderschap

Leiden is combinatie managen + actief in de markt

Besluitvorming bij consent in directie:
er wordt geen besluit genomen, als één directeur
overwegend bezwaar heeft

Focus op prestatie
9
Strategische participatie

Strategisch Kader Overleg (SKO): richten
Topadviseurs zetten met directie de koers uit
- Buiten kijken
- Scenario’s bedenken
- Koers bepalend!

Ondernemingsraad:
- Onderhandelen over
arbeidsvoorwaardenpakket
- ‘eigen’ ontslagbeleid
10
Financiële participatie

Eigenaar: alle medewerkers!

Certificaten
- Economisch eigendom

Redenen tot participatie
- Betrokkenheid, binding en mee-delen
11
Dominante coalitie in cultuur
HISTORIE
en mens-beleid:

Professionele participatie

Participatie in leiderschap

Strategische participatie

Financiële participatie
AFFECTIEF COMMITMENT
& gemeenschappelijk
geheugen
RESULTAAT
12
Resultaten

Meest tevreden medewerkers (2005 en 2007) en vaste plek
in top 5

INK-onderscheiding

Ontwikkeling certificaatwaarde (van 0,26 naar
3,25 euro)
13
Stand van zaken Atrivé

Resultaten staan onder druk door de crisis

Hoe duurzaam zijn onze principes?

Leren van de zich ontvouwende toekomst (theory U)
14
Systeemcrisis: meervoudige crisis in de
samenleving, o.a.

Klimaat en energie (wat moeten we echt doen?)

Economie (afloop kredietcrisis?)

Sociaal (veranderend leiderschap)

Maatschappelijk (veranderende samenleving)

Synchroniciteit

4e grote transformatie in de samenleving: blijvende
verandering
15
16
17
18
Richting al zichtbaar?

Van veraf naar dichtbij

Van markt naar gemeenschap/communities

Van vervreemding naar vertrouwen

Van technocratisch naar betrokken

Van verspillend naar duurzaam

Van lonely at the top naar connected leadership

Van institutionele logica naar mensen logica

Van kolommen naar maatschappelijke integratie

Van verzorgingsstaat naar “gepast terugtrekken”
19
Van …
20
…. naar
21
Vertrouwenscrisis: vervreemding

Vertrouwen is uit de processen georganiseerd

Vertrouwen is gesubstitueerd door:
-
Controlesystemen
Externe ratings (AAA)
Resultaatgerichte bedrijfsvoering
Management by objectives
Beoordelingssystemen
Disfunctionele, neurotische en verkrampte oplossingsstrategieën
22
Crisis in people management?

Veel HR-systemen gebaseerd op beheersing, controle en
wantrouwen

Connected leadership als antwoord op vertrouwenscrisis?
- Deelsystemen geïntegreerd en connected
- Inhoud, mensen, markt en voorbeeld weer verbonden (vergelijk
gildes)
23
Voor mij

Ego loslaten (voor een deel) en opnieuw bepalen wat ik
wil

Patronen en zekerheden loslaten

Open staan

Niet ingewikkeld maar simpel

Niet makkelijk maar moeilijk

Afleren en vertrouwen

Still confused, but at a higher level?
24
Voor U?
25
Download