Slide 1

advertisement
Medewerker Monitor
Arne Barends
Christian de Waard
Saar Weber
Hoe ziet een traject eruit
- nazorg -
Het vervolg op
Benchmark Gehandicaptenzorg 2006
Achtergrond








Vergelijkbaar met vorige meting
Korter
Aantrekkelijker
Op maat
Uitgebreide benchmarks
Dieper in de organisatie
Aan de slag!
Ook geschikt voor:
 HKZ
 RIE
 Overleg met zorgkantoren
Effectory
Effectory

Nederland’s grootste bureau op het
gebied van medewerkersonderzoek

Sinds 1996

150 medewerkers

Uitgebreide ervaring in de zorg
Branche onderzoeken

Zorg





Ziekenhuizen
GGZ
RIBW’s
SW-bedrijven
Gehandicaptenzorg
E=KxA
Hier plaatje invoegen dat iets zegt over de titel
Quickscan
Maatwerk
Wat speelt waar in uw organisatie?
Bij deze afdeling hebben de
medewerkers geen idee wat
ze precies moeten doen
Bij deze afdeling kunnen
de medewerkers niet
lekker met elkaar door
één deur, veel conflicten
en ruzies
Bij deze afdeling voorspellen
we een hoog verloop.
Alle tekenen zijn hiervoor
aanwezig
Medewerkers zetten
graag een stapje extra
voor de organisatie.
Er heerst een positieve
werksfeer.
Veel positieve energie,
goed leiderschap!
Medewerkers van deze
afdeling voelen geen
enkele betrokkenheid
met de organisatie
Door deze afdeling wordt
de samenwerking met
andere afdelingen als
belastend ervaren.
Er lijkt sprake van slecht
leiderschap.
Medewerkers voelen
weinig steun/ waardering
/aandacht van hun
leidinggevende.
Er heerst een algemene
malaise bij deze
afdeling. Geen energie
en veel onvrede
Hier wordt een te lage
werkdruk ervaren
Gevoel van een goed
geoliede machine
Thema’s
Tevredenheid
Betrokkenheid
Motivatie
Engagement
Loyaliteit
Effectiviteit
Efficientie
Klantgerichtheid
Verzuimbestendigheid
Verloopbestendigheid
Prestatie
Rolduidelijkheid
Leiderschap
Werksfeer
Aantrekkelijke, korte vragenlijsten
Uitvoering schriftelijk of digitaal
Hulpmiddelen voor communicatie
Strikte garanties voor anonimiteit
Hoge respons



Betrokkenheid van topmanagement en andere belanghebbenden
Actief communicatietraject
Volgen respons
Prikkelende rapportages
Aantrekkelijke rapportages
Tot op afdelingsniveau!
Bestuur
management
Organisatie en
eigen team
Hoofdlijnen
staf
HR
Organisatie en
alle teams
finance
Locaties
facilitair
Locatie 1
Locatie 2
control
office
Team 1
Team 1
inkoop
ICT
Team 2
Team 2
catering
Eigen team
Locatie 3
VGN-benchmarks en meer…
En dan: aan de slag!
Meer informatie?
Zo dadelijk in de vervolgsessies
Of via:
[email protected]
020-3050102
Download