Functies VGN

advertisement
Geen eendagsvlieg
Kennisbeleid in de gehandicaptenzorg
Presentatie
op Focus op Onderzoek, 28-9 2007
Mevr. Drs. J.E.A.M. Nooren, directeur VGN
Een eendagsvlieg?
Aanbieding Kwaliteitskader op 13 maart 2007
De kenniscirkel – samen werken aan kennis
Vraag naar nieuwe
kennis
Kennis gebruiken
Professional,
cliënten, branches,
zorginstellingen,
kenniscentra en
onderzoekers
Kennis
implementeren
Kennis genereren
Kennis wegen
Kennis
verspreiden
Vraag naar nieuwe
kennis
Kennis gebruiken
Professional,
cliënten, branches,
zorginstellingen,
kenniscentra en
onderzoekers
Kennis
implementeren
Kennis genereren
Kennis wegen
Kennis
verspreiden
Doelen van het samenwerkingsconvenant
 het generen van kennis op grond van
kennisbehoeften en vragen van het veld
 het beschikbaar stellen van kennis in de vorm van
toepasbare producten
 het ondersteunen van het gebruik van deze
producten
 het generen van meer aandacht en structurele
financiële middelen voor de versterking van de
kenniscyclus in de gehandicaptenzorg.
Resultaatgebieden Kennisbeleid VGN
 Programma professionalisering;
 Gehandicaptenzorgprijs;
 Kenniskatern Markant; en
 Kennisportal gehandicaptenzorg
Het programma professionalisering
DE GEHANDICAPTENZORGPRIJS
Kenniskatern van Markant
Kennisportal Gehandicaptenzorg
www.kennisportalgehandicaptenzorg.nl
Met elkaar kunnen we kennis laten stromen
Download