Leekerweide scoort op onderdelen gemiddeld en bovengemiddeld

advertisement
Leekerweide scoort op onderdelen gemiddeld en bovengemiddeld
in benchmarkonderzoek
Leekerweide is reeds aan de slag met aangegeven verbeterpunten
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakte vandaag de
brancheresultaten uit Benchmark Gehandicaptenzorg bekend.
Binnen 108 deelnemende organisaties uit de gehandicaptenzorg is onderzoek
gedaan naar cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en financiële
prestaties. Leekerweide nam ook deel aan dit onderzoek.
Doel Benchmarking
In de benchmark kunnen de eigen cliënten en medewerkers hun mening geven over
de geboden dienstverlening en werkomstandigheden. De organisatie geeft de
prestaties weer op financieel gebied. Die gegevens worden vergeleken met de
resultaten van andere deelnemende organisaties. Daardoor geeft de benchmark
zicht in waar de organisatie goed of minder goed scoort ten opzichte van andere
organisaties uit de sector. Voor cliënten geeft dat informatie waarop zij hun keuze
voor een bepaalde zorgaanbieder kunnen baseren. Voor bestuurders zijn de
uitkomsten instrumenten om in te grijpen en bij te sturen. De VGN levert het
informatie op om te bezien welke onderdelen in het algemeen moeilijkheden
opleveren. Daarmee kan de VGN aan de slag om branchebreed verbeterpunten op
te pakken of op politiek of maatschappelijk gebied veranderingen pogen door te
voeren.
Resultaten Leekerweide
Het benchmarkonderzoek bestaat uit drie onderdelen: financiële prestaties van de
organisatie, cliëntenraadpleging en medewerkersraadpleging. De enquêtes vonden
eind 2006, begin 2007 plaats. De financiële gegevens gaan over het boekjaar 2006.
Wat betreft de medewerkersraadpleging scoort Leekerweide bovengemiddeld,
vergeleken met andere organisaties. Ten aanzien van cliënttevredenheid en
financiële prestaties scoort Leekerweide gemiddeld vergeleken met andere
organisaties uit de gehandicaptenzorg. Dat betekent dat cliënten over het algemeen
tevreden zijn over de geboden zorg door Leekerweide, de financiële positie van de
organisatie redelijk is en dat medewerkers zeer tevreden zijn over de geboden
dienstverlening, de arbeidsomstandigheden en werksfeer ten opzichte van andere
organisaties.
Pluspunten en verbeterpunten
Genoemde sterke punten zijn: informatieverstrekking, interne communicatie,
materialen en apparatuur als ondersteuning bij de zorg, opleidings- en
carrièremogelijkheden. Daar mag Leekerweide trots op zijn. Zeker nu de
arbeidsmarkt krapper wordt en het steeds moeilijker wordt om goed opgeleide en
gemotiveerde medewerkers te werven. Mede door de genoemde pluspunten weet
Leekerweide medewerkers aan zich te binden.
Als verbeterpunten komen onderdelen uit de financiële positie van de organisatie
naar voren, alsmede woonomgeving en bereikbaarheid van de organisatie en ook de
fysieke belasting van medewerkers in het werkproces.
>> Herkenbare punten
Herkenbare punten
De genoemde verbeterpunten komen niet als een verrassing. Juist aan deze punten
werd in de afgelopen tijd hard gewerkt. Inmiddels zijn dan ook betere financiële
resultaten en striktere beheersing van de kosten te melden. In de afgelopen twee
jaren nam Leekerweide het gehele financiële proces op de schop. Ingrepen waren
onvermijdelijk, de bezuinigingsronden van de politiek hebben zich ook doen gelden
binnen de organisatie. Ook de gewenste groepsverkleining en spreiding van woonen werkplekken over de regio brachten hoge kosten met zich mee. Daaraan viel niet
te ontkomen: de bestaande huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de
wensen van de cliënten. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Leekerweide is het
woningaanbod dan ook fors aan het uitbreiden en moderniseren. Veel is al
gerealiseerd en binnen 2 jaar wordt de oudbouw volledig vervangen door
nieuwbouw. Leekerweide vertrouwt er daarom ook op dat in een volgend
benchmarkonderzoek de tevredenheid over de woonomgeving sterk verbeterd zal
zijn. Verdere verbeterpunten worden in de reeds uitgezette kwaliteitsactieplanning
meegenomen.
Verder onderzoek en dan aan de slag
De onderzoeksgegevens zijn net vrij gekomen. Verdere en diepere analyse van de
resultaten gaat nog plaatsvinden. Met de gegevens gaat Leekerweide aan de slag.
Want de resultaten tonen weliswaar aan dat cliënten tevreden zijn over de geboden
dienstverlening, maar Leekerweide streeft altijd naar geboden bovengemiddelde
resultaten. Verdere verbetering is dan ook geboden.
Download