Basispresentatie VGN

advertisement
Medewerkerraadpleging VGN
Voorlichtingsbijeenkomsten
11, 18 en 19 november 2009
Marjon Gerts
030 27 39 336
[email protected]
Programma
 13.00 – 13.30 uur: ontvangst met koffie en thee
 13.30 – 13.45 uur: aftrap en toelichting door VGN
 13.45 – 14.00 uur: toelichting Great Place to Work
 14.00 – 14.15 uur: toelichting HPO-scan
 14.15 – 14.30 uur: toelichting Medewerkermonitor
 14.30 – 14.45 uur: intermezzo 2x2 vragen
 14.55 – 15.25 uur: 1e subronde
 15.35 – 16.05 uur: 2e subronde
 16.15 – 16.45 uur: 3e subronde
 16.45 uur: afsluiting
Toelichting VGN
 Van benchmark naar separate medewerkerraadpleging:
 Historie:
 integrale benchmark uitgevoerd in 2007: 3 bouwstenen
(financieel, cliëntenraadpleging en medewerkerraadpleging)
 Evaluatie 2008:
 geen financiële bouwsteen, overige 2 niet meer integraal
 MR:
 Breder dan alleen medewerkertevredenheid (organisatie-ontwikkeling)
 Betere rapportage voor PSA-deel RI&E
 Beter toepasbaar in de praktijk
Nieuwe Medewerkerraadpleging (MR) - I
 Doel: bijdragen aan prestatieverbetering
 Leren staat centraal: binnen instelling en de branche
 Gezocht en gevonden: 3 instrumenten binnen de MR
1. Medewerkermonitor: Effectory
 Medewerkertevredenheid, -betrokkenheid (afgeleide van oude
vragenlijst)
2. HPO-scan: Center for Organizational Performance
 Zoomt meer in op harde variabelen (structuur)
3. GPTW: Great Place to Work Institute Nederland
 Zoomt meer in op zachte variabelen (cultuur)
Nieuwe Medewerkerraadpleging (MR) - II
 Vanaf januari 2010 beschikbaar (wordt men op
geattendeerd)
 Vrije keuze voor instrument
 Flexibel afnamemoment
 2x per jaar actuele benchmarkinformatie per
instrument
 Eind 2010: workshops per instrument a.d.h.v.
generieke thema’s
 Digitale portaal MR (vanaf januari 2010 online)
Digitale portaal – I
 Inloggen op het ledennet (www.vgn.org) met
username en password (nog niet aangemeld?  dan
eerst registreren)
 Via knop Medewerkerraadpleging (links in blauwe
menu) naar de besloten pagina van de MR
 Twee functies:
 Informatie over de 3 instrumenten (inhoud, proces, kosten,
aanmelden)
 Benchmarkinformatie
Digitale portaal – II
Digitale portaal – III
Intermezzo
 2x2 vragen
 Vraagverduidelijking
 Gerichter vragen stellen in de subrondes
 In tweetallen kort (15 minuten) van gedachten
wisselen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards