VGN Nieuws B`log Hans Bruning: Jongeren en kwaliteit O

advertisement
15 april 2009
VGN Nieuws
Berichten
B’log Hans Bruning: Jongeren en kwaliteit
Goedschaligheid in de (gehandicapten)zorg
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
NHL en Tjallinga Hiem starten lectoraat
Besluit Zorgplan bespreking AWBZ-zorg van
Abrona start nieuwbouw
kracht
Brochure 'Hulp bij hulpmiddelen'
Programma kennismarkt 2009 nu online!
Gezocht: Vrijwilligers voor de functie
begeleider
Agenda
Greet Prins nieuwe bestuurder Philadelphia
De kracht van ervaringkennis. De
verborgen bron van de zorg
Philadelphia voert herstelplan uit
Kennismarkt 2009
Open de cirkel; dialoog met de samenleving
Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de
Wmo
B’log Hans Bruning: Jongeren en kwaliteit
De weblog van Hans Bruning, directeur van de VGN. Lees meer
Terug naar inhoud
Vervolg onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
Een snelle afronding van het Cao-traject kan voorlopig niet verwacht worden. Op
24 maart hebben de VGN en de vakorganisaties afgesproken eerst verschillende
levensfase arrangementen, ter vervanging van de huidige regelingen, nader te
bekijken. De eerste bespreking vindt op 21 april aanstaande plaats. Lees meer
Terug naar inhoud
Besluit Zorgplan bespreking AWBZ-zorg van kracht
Sinds 26 maart jl. is het Besluit Zorgplan bespreking AWBZ-zorg van kracht. Het
besluit heeft ten doel de positie van de cliënt te verbeteren en vanuit de
werkgever een basisnorm voor zorgaanbieders te zetten bij het gebruik van
zorgplannen. Lees meer
Terug naar inhoud
Programma kennismarkt 2009 nu online!
De VGN, MEE Nederland, Vilans en ZonMw in het Fulcotheater in IJsselstein
organiseren op 28 mei een inspirerende Kennismarkt. Op die dag ontmoeten
mensen, organisaties en ontwikkelingen in de gehandicaptensector elkaar om
kennis, producten en goede voorbeelden in zorg en ondersteuning in de
gehandicaptensector met elkaar te delen. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Goedschaligheid in de (gehandicapten)zorg
Goedschaligheid in de (gehandicapten)zorg is de titel van het boekje dat SDW
(West-Brabant) heeft gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van haar
bestuurder Jacques Ament. Zo'n 15 personen uit de zorg vertellen daarin wat
volgens hen goedschaligheid inhoudt. Lees meer
Terug naar inhoud
NHL en Tjallinga Hiem starten lectoraat
De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Tjallinga Hiem hebben het
eerste lectoraat in Nederland gestart dat zich volledig richt op mensen met een
licht verstandelijke beperking. Het lectoraat wordt geleid door dr. Jelle Drost.
Lees meer
Terug naar inhoud
Abrona start nieuwbouw
De bouw van het Gezondheidscentrum en de appartementen voor ouderen in de
nieuwe wijk Sterrenberg op het voormalige gelijknamige instellingsterrein van
Abrona in Huis ter Heide is begonnen. Er is een begin gemaakt aan de fundering.
Lees meer
Terug naar inhoud
Vilans publiceert brochure 'Hulp bij hulpmiddelen'
Het is van belang dat zorgmedewerkers enige praktische kennis hebben van
hulpmiddelen en hulpmiddelenzorg. Met behulp van de informatie uit deze
brochure en eigen inzicht kan een zorgmedewerker de situatie beoordelen, de
cliënt op een goede manier informeren en eventueel verwijzen naar instanties die
betrokken zijn bij hulpmiddelenzorg. Lees meer
Terug naar inhoud
Gezocht: vrijwilligers voor de functie begeleider
OPsterk zoekt vrijwillige begeleiders voor de 250 OPsterk-bijeenkomsten die in de
periode van mei 2009 tot mei 2010 plaatsvinden. De begeleider bespreekt met de
deelnemers het doel van het ondersteuningsplan en de positie van de cliënt
hierin. Lees meer
Terug naar inhoud
Greet Prins nieuwe bestuurder Philadelphia
Mevrouw Greet Prins is vanaf 1 april 2009 de nieuwe bestuurder van Philadelphia.
Zij volgt Bram Troost (interim-bestuurder vanuit Espria) op. Lees meer
Terug naar inhoud
Philadelphia voert herstelplan uit
Stichting Philadelphia Zorg is gestart met de uitvoering van het herstelplan. Zij
treft maatregelen om de organisatie weer financieel gezond te maken. De
organisatie wordt letterlijk om de cliënt gebouwd. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Vrijdag 15 mei
De kracht van ervaringkennis. De verborgen bron van de zorg
Organisatie: Bernard Lievegoed Leerstoel VU samen met NVAZ
Symposium over de waarde van ervaringskennis en praktische wijsheid binnen de
moderne zorgorganisatie. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 28 mei
Kennismarkt 2009
Organisatie: VGN, Vilans, MEE Nederland en ZonMw
Programma met informatieve en interactieve workshops rond een groot aantal
thema’s in de gehandicaptensector. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 28 mei
Open de cirkel; uw dialoog met de samenleving
Organisatie: Dichterbij, Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving
Bijeenkomst waarin de dialoog met burgers met een (verstandelijke) beperking
centraal staat. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 18 juni
Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo
Organisatie: StudieArena
Werkconferentie over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en het
begeleiden naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare
burgers in het kader van de Wmo. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected].
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected].
Download