VGN Nieuwsbrief 27 juli 2010 - Vereniging Gehandicaptenzorg

advertisement
27 juli 2010
VGN Nieuws
Berichten
Jury maakt genomineerden
Ding mee naar de Diversiteitsprijs 2010
Gehandicaptenzorgprijs 2010 bekend
Sherpa en Dudok Wonen lanceren
Populaire versie CAO Gehandicaptenzorg
'geWoon op jezelf'
2009-2011 uitgebracht
Pameijer en Syndion voorkomen sluiting
Eindrapport Pilot Zeggenschap nu
huis
beschikbaar
Wetswijziging Flexwet voor jongeren tot
Boek Bijzonder Welkom als relatiegeschenk
27 jaar van kracht
Hoe meet u kwaliteit van zorg?
Wet bestuurlijke handhaving
gezondheidswetgeving
Agenda
Seminar en opening Cruyff Court bij
Stichting Arduin
Studiedag Ethiek in zorg voor mensen met
beperking
Jury maakt genomineerden Gehandicaptenzorgprijs 2010 bekend
Tot vreugde van de VGN en van de jury kende de Gehandicaptenzorgprijs 2010
een rijke oogst aan inzendingen. In de categorie beste onderzoekspublicatie
selecteerde de jury uit vijftien inzendingen drie genomineerden. Daarnaast
werden voor de nieuw ingevoerde categorie beste praktijkproduct drie
genomineerden geselecteerd uit maar liefst 49 inzendingen. Lees meer
Terug naar inhoud
Populaire versie CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011 uitgebracht
Wederom hebben sociale partners in de gehandicaptenzorg een populaire versie
uitgebracht van de CAO. Deze versie van de CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011
is een beknopte en leesbare versie van de CAO Gehandicaptenzorg, speciaal
bedoeld voor de medewerkers in de branche. De VGN en de aangesloten
vakbondspartijen hopen met deze versie de toegankelijkheid van de CAO te
vergroten. Lees meer
Terug naar inhoud
Eindrapport Pilot Zeggenschap nu beschikbaar
Kenniscentrum Perspectief heeft in opdracht van en in samenwerking met de
VGN een Pilot Zeggenschap uitgevoerd. Nagegaan werd hoe cliënten
zeggenschap ervaren en hoe dit getoetst en bevorderd kan worden. Perspectief
evalueerde in totaal twaalf locaties van vijf lidinstellingen. De overall rapportage
is nu beschikbaar. Lees meer
Terug naar inhoud
Boek Bijzonder Welkom als relatiegeschenk
Bent u op zoek naar een verrassend relatiegeschenk met een maatschappelijk
betrokken uitstraling? Dan maakt u met de unieke gids Bijzonder Welkom in héél
Nederland een goede keuze. Deze handzame gids bevat meer dan 600 bijzondere
adressen die zeker een bezoekje waard zijn. Een leuk geschenk om persoonlijk
uit te delen aan uw relaties of aan uw werknemers in bijvoorbeeld een
kerstpakket. Lees meer
Terug naar inhoud
Hoe meet u kwaliteit van zorg?
Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg meet de kwaliteit van zorg. Daarbij geldt
een aantal beperkingen. In de eerste plaats zijn de zorginhoudelijke indicatoren
gericht op de systeemwereld en niet op de leefwereld van cliënten. In de tweede
plaats zijn de vragenlijsten voor het meten van cliëntervaringen niet voor alle
doelgroepen geschikt. De VGN is daarom op zoek naar aanvullende manieren om
kwaliteit zichtbaar te maken. Wilt u de vragenlijst invullen? Lees meer
Terug naar inhoud
Wet bestuurlijke handhaving gezondheidswetgeving
Eind mei is de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving
volksgezondheidswetgeving (Wubhv) in werking getreden. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) kan nu bestuurlijke boetes opleggen. Bovendien mag de
IGZ patiëntendossiers inzien, zonder toestemming van de patiënt. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Ding mee naar de Diversiteitsprijs 2010
De Diversiteitsprijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan
diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema van 2010 is Leven
met beperkingen: meedoen voor mensen met een chronische ziekte of een
psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. U kunt uw project tot 15
september 2010 inzenden. Lees meer
Terug naar inhoud
Sherpa en Dudok Wonen lanceren 'geWoon op jezelf'
Zorginstelling Sherpa en wooncorporatie Dodok Wonen lanceerden donderdag 8
juli 2010 geWoon op jezelf: drie woonlocaties op loopafstand van elkaar waar
jongeren met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking met begeleiding
de eerste stappen in hun wooncarrière kunnen zetten. De mate van
ondersteuning verschilt per locatie, waardoor de jongeren binnen geWoon
kunnen doorstromen naar een woonplek met minder begeleiding. Lees meer
Terug naar inhoud
Pameijer en Syndion voorkomen sluiting huis
Onlangs werd bekend dat zorginstelling Charis in Oud-Beijerland, een huis voor
acht autistische jongeren, op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) moest sluiten. Dit zou voor de cliënten en hun ouders een groot probleem
zijn. Pameijer en Syndion hebben besloten om de zorg over te nemen. Lees meer
Terug naar inhoud
Wetswijziging Flexwet voor jongeren tot 27 jaar van kracht
Vanaf 9 juli 2010 kunnen werkgevers vaker en langer opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten met werknemers jonger dan
27 jaar. Pas na vier jaar of bij het vijfde contract ontstaat een verbintenis voor
onbepaalde tijd. Dit kan in principe tot 1 januari 2012. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Donderdag 23 september
Seminar en opening Cruyff Court bij Stichting Arduin
Organisatie: Arduin
Begin dit jaar heeft Arduin de verkiezing sportiefste zorgstelling van Nederland
2009/2010 gewonnen. De hieraan verbonden prijs is de aanleg van een Cruyff
Court. Voorafgaand aan de feestelijke opening van het Cruyff Court kunt u een
seminar bijwonen met het thema Je moet schieten, anders kun je niet scoren.
Lees meer
Terug naar inhoud
Vrijdag 19 november
Studiedag Ethiek in zorg voor mensen met beperking
Organisatie: Severinus
Alle betrokkenen bij de zorg hebben zich verenigd rond de methode van het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Zorg wordt via deze methode transparant en
meetbaar gemaakt. Tijdens deze 25e studiedag staat de vraag centraal naar
goede zorg. Is zichtbaar gemaakte zorg, die volgens de gekozen methodiek hoog
scoort, ook bij cliënten per definitie goede zorg? Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected]
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards