VGN Nieuwsbrief 4 maart 2011

advertisement
4 maart 2011
VGN Nieuws
Berichten
Handreiking Professioneel ondersteunen in
Medewerker gehandicaptenzorg
de Wmo
genomineerd tot Zorgheld
Overhandiging Voorlopige Richtlijn Wettelijk
Cordaan wil Zorg op Afstand voortzetten
Kader Orthopedagogische Behandelcentra
Inspectie zorgboerderijen en kleinschalige
Onderzoek duurzame inzetbaarheid
zorginstellingen
Boek ‘Bijzonder Welkom in héél Nederland’ in
Pilots Werkvermogensmonitor® gezocht
prijs verlaagd
Denk mee met ontwikkeling
Agenda
Competentiemeter Gehandicaptenzorg
Open Dag van de Zorg
Nieuwsbrief Vroeg, Voortdurend, Integraal,
Paul Cremerslezing 2011
februari 2011
Klankbordgroepbijeenkomst: Naar een
cultuursensitief ondersteuningsplan
Gratis HPO workshop voor de zorg
Handreiking Professioneel ondersteunen in de Wmo
In het kader van het project Professionaliteit verankerd, waar de VGN in
participeert, is de handreiking Professioneel ondersteunen; Kwaliteitskenmerken
van diensverlening in de Wmo ontwikkeld. De handreiking biedt de betrokken
partijen handvatten om intern en onderling in dialoog te gaan over de kwaliteit
van de professionele ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo. Lees meer
Terug naar inhoud
Overhandiging Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader
Orthopedagogische Behandelcentra
Woensdag 2 maart ontving VGN-voorzitter Heleen Dupuis het eerste exemplaar
van de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader Orhopedagogische Behandelcentra.
De voorlopige richtlijn richt zich op de behandeling van jeugdigen die in een
instelling zijn opgenomen of moeten worden opgenomen. Lees meer
Terug naar inhoud
Onderzoek duurzame inzetbaarheid
Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg wil eraan bijdragen dat de
gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche is en blijft om in te
werken. Een branche met een goed arbeidsklimaat en professionele, vitale
medewerkers en organisaties. Daarom startte StAG begin 2011 een onderzoek
naar duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg. Lees meer
Terug naar inhoud
Boek ‘Bijzonder Welkom in héél Nederland’ in prijs verlaagd
Vorig jaar verscheen het boek Bijzonder Welkom in héél Nederland, een unieke
gids met meer dan 600 bijzondere bedrijven op het gebied van horeca, kunst,
winkels, vrije tijd en dienstverlening. Al deze bedrijven worden - deels - gerund
door mensen met een beperking. Het boek is nu in prijs verlaagd: normale prijs
€ 14,95, nu € 5,- (excl. bestelkosten). Lees meer
Terug naar inhoud
Denk mee met ontwikkeling Competentiemeter
Gehandicaptenzorg
LDC business werkt momenteel aan de Competentiemeter Gehandicaptenzorg.
Dit digitale HR-instrument brengt zowel de sterke als de verbeterpunten van uw
medewerkers in kaart en zet dat af tegen het gewenste
beroepscompetentieprofiel uit de Competentiebox die de VGN heeft
samengesteld. U kunt meedenken bij de ontwikkeling van de competentiemeter.
Lees meer
Terug naar inhoud
Nieuwsbrief Vroeg, Voortdurend, Integraal, februari 2011
In deze nieuwsbrief leest u over het project Vroeg, Voortdurend, Integraal. U
leest er over de producten die de pilotregio's VVI eind 2010 hebben opgeleverd.
Ook hebben enkele pilotregio's een werkconferentie gegeven om hun netwerk te
informeren over de stand van zaken van VVI. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Medewerker gehandicaptenzorg genomineerd tot Zorgheld
Het ministerie van VWS heeft de Nijmeegse Nicolette Horn genomineerd tot
Zorgheld. In de nabije toekomst dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten in
de zorg. Nicolette is een van de personen die dit probleem op een inventieve
manier benadert. Nicolettes eigenlijke werkgever is Siza. Breng uw stem uit en
zorg dat Nicolette tot Zorgheld wordt uitgeroepen. Lees meer
Terug naar inhoud
Cordaan wil Zorg op Afstand voortzetten
De tweejarige pilot Zorg op Afstand heeft zulke positieve resultaten opgeleverd
dat Cordaan de mogelijkheden van zorg en begeleiding van cliënten via
beeldschermcommunicatie verder gaat onderzoeken en uitbreiden. Lees meer
Terug naar inhoud
Inspectie zorgboerderijen en kleinschalige zorginstellingen
In de periode van 1 maart 2011 tot 1 maart 2012 besteedt de Arbeidsinspectie
specifieke aandacht aan zorgboerderijen en kleine zorginstellingen. Met dit
project wil de Arbeidsinspectie inzicht krijgen in de specifieke arborisico’s bij de
zorgboerderijen en kleinschalige zorginstellingen. Lees meer
Terug naar inhoud
Pilots Werkvermogensmonitor® gezocht
Doorstaat uw organisatie de tand des tijds? Personeelstekorten en andere
ontwikkelingen in de zorg maken meer aandacht voor het behoud van de
medewerkers in uw organisatie noodzakelijk. Hoe houdt u uw medewerkers
inzetbaar? Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Zaterdag 19 maart
Open Dag van de Zorg
De Open Dag van de Zorg is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met de
zorg. U kunt een kijkje nemen achter de schermen van onder meer het
ziekenhuis, de thuiszorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de
gehandicaptenzorg. Veel VGN-instellingen openen hun deuren. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 13 april
Paul Cremerslezing 2011
Hans Boutellier houdt dit jaar de Paul Cremerslezing, die voor de negende keer
wordt georganiseerd. Hij is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut
en daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Afgestudeerd als sociaalpsycholoog heeft Hans zich
gespecialiseerd in vraagstukken van publieke moraal, veiligheid en sociale orde.
Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 20 april
Klankbordgroepbijeenkomst: Naar een cultuursensitief
ondersteuningsplan
Organisatie: VGN
De VGN ontwikkelt een handreiking voor begeleiders in de gehandicaptenzorg om
culturele verschillen zo goed mogelijk een plek te geven in het
ondersteuningsplan. We organiseren een klankbordgroepbijeenkomst waar een
eerste concept van deze handreiking aan de deelnemers wordt voorgelegd. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 12 mei
Gratis HPO workshop voor de zorg
Al bij meer dan honderd zorginstellingen heeft het Center for Organizational
Performance een HPO-diagnose uitgevoerd en daarnaast zijn zij actief rond High
Performance Management in de zorg. Op 12 mei 2011 delen zij kosteloos met u
de nieuwste ’high performance’ cases en ervaringen in de zorgsector. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected]
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor 155 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
VGN-leden en kunt u ook downloaden via www.vgn.nl.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon 030-27 39 741, www.vgn.nl, [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards