Vernieuwde KennisPortal Gehandicaptenzorg nu online!

advertisement
17 maart 2008
VGN Nieuws
Agenda
Vernieuwde KennisPortal Gehandicaptenzorg
Algemene Ledenvergadering VGN
nu online!
Europese beurs rond innovatie in de
Twaalf vroeg, voortdurend en integraal pilot
dienstverlening
regio’s
Symposium Zorg en onderwijs
Denk mee over bedrijfsmatige
No sight, no limits
dagbestedingprojecten!
Supportbeurs
Netwerkbijeenkomst over interne communicatie
Paul Cremerslezing: Smakelijk eten!
Het laatste Prokkelnieuws
Notities over zorgen en kiezen
Zorgondernemer in vastgoed
Cordaan lezing: Arbeid staat zorg in de
Berichten
weg
Belangenorganisaties verstandelijk
gehandicapten slaan handen inéén
Meetinstrument voor zorgvraag EMB-cliënten
Verbetertraject vermindert probleemgedrag
Vernieuwde KennisPortal Gehandicaptenzorg nu online!
De Kennisportal Gehandicaptenzorg is vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk is
verfraaid, ook is het halen én brengen van kennis nu een stuk gemakkelijker.
Hierdoor kunnen medewerkers van zorginstellingen, kenniscentra,
opleidingsinstituten, onderzoeksbureaus en cliëntenorganisaties nog sneller
betrouwbare informatie vinden over de zorg aan mensen met beperkingen . Lees
meer
Terug naar inhoud
Twaalf vroeg, voortdurend en integraal pilot regio’s
Hulp aan gezinnen met een kind met een beperking of chronische ziekte kan
beter. Daarom hebben BOSK, Actiz, WEC-raad, NVK, Revalidatie Nederland, VGN,
Zorgverzekeraars Nederland en Mee Nederland het plan Vroeg, voortdurend en
integraal gemaakt. Binnen een landelijk stimuleringsprogramma worden de
komende jaren twaalf regionale projecten gerealiseerd. Lees meer
Terug naar inhoud
Denk mee over bedrijfsmatige dagbestedingprojecten!
In 2008 wordt door de VGN een handboek en bijbehorende checklist ontwikkeld,
waarbij bedrijfsmatige dagbestedingprojecten voor mensen met een
arbeidsmatige beperking getoetst kunnen worden op hun haalbaarheid. Graag
komen wij in contact met medewerkers, managers en bestuurders van
zorginstellingen die hier ervaring mee hebben en een bijdrage willen leveren aan
de totstandkoming van dit handboek. Lees meer
Terug naar inhoud
Netwerkbijeenkomst over interne communicatie
Wat is interne communicatie? Wie is hier verantwoordelijk voor en wat is de rol
van een afdeling communicatie? Met deze vragen hielden zo’n negentig
communicatiemedewerkers uit de gehandicaptensector zich bezig tijdens een
netwerkbijeenkomst op 11 maart jl. De middag werd georganiseerd door de VGN
en vond plaats in congrescentrum Antropia in Driebergen. Lees meer
Terug naar inhoud
Het laatste Prokkelnieuws
Nog drie maanden te gaan en dan is het zo ver, dan vindt de eerste echte
Verstandelijk gehandicapten 2daagse plaats. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni
wordt er overal in het land geprokkeld. De lokale Prokkelnetwerken zijn druk aan
het werk. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Belangenorganisaties verstandelijk gehandicapten slaan handen
inéén
De afgelopen jaren is er op landelijk niveau een veelheid van landelijke cliëntenen ouderorganisaties ontstaan die de belangen van verstandelijk gehandicapten
verdedigen. Om efficiënter te werken zijn een tiental landelijke
zorgvragersorganisaties met ingang van 7 maart 2008 gaan samenwerken in het
Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG). Lees meer
Terug naar inhoud
Meetinstrument voor zorgvraag EMB-cliënten
CCE-regio’s Utrecht en Noord-Holland en Overijssel, Gelderland en Flevoland
hebben in 2007 in nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van EMB
een instrument ontwikkeld om op een systematische wijze en zo compleet
mogelijk de leefsituatie van de persoon met een ernstige meervoudige beperking
(EMB) in beeld te brengen. Het meetinstrument is gratis beschikbaar voor alle
betrokkenen bij de zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking.
Lees meer
Terug naar inhoud
Verbetertraject vermindert probleemgedrag
In de zorg komt probleemgedrag vaak voor: agressiviteit, extreem veel aandacht
vragen en klagen. Uit het Verbetertraject Probleemgedrag van
kwaliteitsprogramma Zorg voor Beter blijkt dat er wat aan gedaan kan worden.
In alle instellingen die deelnamen aan dit traject is het probleemgedrag
verminderd. Bij sommige cliënten verdween het probleemgedrag zelfs helemaal.
Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Donderdag 3 april
Algemene Ledenvergadering VGN
Organisatie: VGN
Er wordt onder andere aandacht besteed aan de arbocatalogus, afspraken sociale
partners gewijzigde Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit, richtlijn WGBO en
dagbesteding. Voorafgaand aan de ALV is er om 13.00 uur een technische
briefing over de dagbesteding. Verder verzorgt mw. drs. J.E.A.M. Nooren een
presentatie over de toekomst van de AWBZ en het SER-advies. Lees meer
Terug naar inhoud
3 en 4 april
Europese beurs rond innovatie in de dienstverlening
Organisatie: EASPD
Europese beurs rond innovatie in de dienstverlening aan mensen met een
handicap. Deze beurs vindt plaats parallel aan de werkconferentie Inclusion Walking the talk. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 8 april
Symposium Zorg en onderwijs
Organisatie: Platform EMG i.s.m. stichting Ekoline en de BOSK
In dit landelijke symposium wordt door interactieve lezingen, workshops en
cabaret zichtbaar gemaakt wat onderwijs en zorg betekenen voor kinderen met
ernstig meervoudige beperkingen en voor hun betrokken leerkracht of begeleider.
Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 15 april
No sight, no limits
Organisatie: Sensis
Symposium over echolokalisatie. Echolokalisatie is het vermogen van (blinde)
mensen om objecten waar te nemen door de verwerking van informatie die
voortkomt uit de reflectie van geluid. Lees meer
Terug naar inhoud
16 tot en met 19 april
Supportbeurs
Dit jaar heeft de beurs het thema Grensverleggend voor mensen met een
functiebeperking. Bezoekers kunnen hier gerichte informatie vinden,
kennismaken met praktische producten en andere zaken over het leven met een
handicap. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 17 april
Paul Cremerslezing: Smakelijk eten! Notities over zorgen en
kiezen
Annemarie Mol is Socrates hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van
Twente. Zij doet speciaal voor deze lezing praktijkonderzoek in enkele
zorginstellingen en snijdt het thema van de keuzes in de zorg aan. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 17 april
Zorgondernemer in vastgoed
Organisatie: Carantegroep
Directeur Huisvesting Theo Klarenbeek spreekt over de bestuurder als
zorgondernemer in vastgoed. Vervolgens stuurt Prof. dr. Hans Strikwerda,
hoogleraar Organisatieleer en Verandering, aan op het maken van keuzes in
organiseren en besturen. Lees meer
Terug naar inhoud
Maandag 21 april
Cordaan lezing: Arbeid staat zorg in de weg
Organisatie: Cordaan i.s.m. Universiteit van Amsterdam
De zorg wordt steeds meer gecommercialiseerd. Dat heeft gevolgen voor onze
samenleving, voor hoe we met elkaar omgaan en voor hoe we zorg zien en
beleven. De Amerikaanse sociologe professor Arlie Hochschild verzorgt samen
met prof. dr. Jan Willem Duyvendak de lezing onder de titel Who cares?
Commercialization, professonalization and informal care. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download