Waar kun je gegevens vandaan halen

advertisement
Wat wordt er van u verwacht
Ervaringen vanuit het veld
Presentatie Martin Smit
Senior Planning & Control
Stichting Philadelphia Zorg
VGN Benchmark
januari 2007
Opbouw presentatie
• Ervaringen testbenchmark 2004
- Verschillen in opzet benchmark
- Wat hebben we er van geleerd
• Wat moet er worden aangeleverd
• Waar kun je gegevens vandaan halen
VGN Benchmark
januari 2007
• Aandachtspunten
Ervaringen testbenchmark 2004
Verschillen in opzet benchmark
• Breder van opzet (incl. Tijdmeting)
• Deel van de organisatie
• Informatie over productiviteit
• Door het ontbreken van systeeminformatie op
specifieke onderdelen, relatief veel aannames
VGN Benchmark
januari 2007
Ervaringen testbenchmark 2004
Wat hebben we er van geleerd
VGN Benchmark
januari 2007
• Productiviteit relatief hoog
• Aandeel Management cliëntegebonden
functies relatief hoog
• Toeslagen in kostprijs voor materiële kosten
en verblijf relatief laag
• FWG Inschaling begeleiders relatief hoog
• Daarna meer medewerkers in lagere FWG
schalen aangenomen
Wat moet er worden aangeleverd
Voor de GAP analyse dienen naast gegevens
over 2006 prognoses voor 2007 aangeleverd te
worden
Alle gegevens dienen gesplitst te worden naar
de clusters Woonzorg, Behandeling,
Dagbesteding en Overige activiteiten
VGN Benchmark
januari 2007
Personeelsgegevens dienen gesplitste te
worden naar FWG-schaal en per
functiecategorie
Waar kun je gegevens vandaan halen
• 2006: Jaarrekening
2007: Begroting
• Clusterindeling: Kostenplaatsen/
Kostendragers
• FWG-indeling: Personele kostenbewaking /
Grootboek per functie
VGN Benchmark
januari 2007
• Functiecategorieën: Persoonlijke interpretatie
Aandachtspunten
• Aansluiting met jaarrekening
• Aantal niveau’s in de organisatie waarvoor je
de vragenformulieren gaat invullen
• Afstemming met andere Benchmarkonderdelen
VGN Benchmark
januari 2007
Download