VGN Nieuws Website www.bijzonderwelkom.nl gelanceerd B`log

advertisement
16 juni 2009
VGN Nieuws
Agenda
Website www.bijzonderwelkom.nl gelanceerd
Algemene Ledenvergadering VGN
B’log: Welkom
Info-demomarkt Beeldbellen voor mensen
Project Persoonsvolgende Bekostiging in
met verstandelijke beperking
Drenthe
HPO-dag 2009
Stand van zaken benchmark
Landelijk Wmo-congres
gehandicaptenzorg
Gouden Prokkel
Vierde masterclass Kennis managen in de
praktijk succesvol afgesloten
Berichten
Niek de Jong Prijs 2009
Officiële start ZorgInnovatieWijzer
Hedy d'Ancona-prijs voor het excellente
zorggebouw
DCDD vacature gastdocenten (vrijwillig)
Website www.bijzonderwelkom.nl gelanceerd
Op vrijdag 12 juni 2009 is de VGN-website www.bijzonderwelkom.nl officieel
gelanceerd. Op deze website staan de dagbestedingsbedrijven van
gehandicaptenzorgorganisaties die gericht zijn op het publiek. Lees meer
Terug naar inhoud
B’log: Welkom
De nieuwe b'log van VGN-directeur Hans Bruning gaat over manieren waarop
mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten: door een Prokkel of
via de website www.bijzonderwelkom.nl. Lees meer
Terug naar inhoud
Project Persoonsvolgende Bekostiging in Drenthe
In Drenthe zijn de voorbereidingen van het project Persoonsvolgende Bekostiging
(PVB) in volle gang. Het doel van dit project is het vormgeven van een
vraag-gericht bekostigingssysteem, waarbij de keuzevrijheid van de cliënt
centraal staat, en het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor alle
betrokken partijen. Alle ketenpartijen in de provincie Drenthe, de CG-Raad en de
VGN werken samen aan dit unieke project. Lees meer
Terug naar inhoud
Stand van zaken benchmark gehandicaptenzorg
Tijdens de ALV van 25 november 2008 is gekozen om in plaats van het
continueren van de benchmark aan te sluiten bij de bestaande processen, zoals
de ontwikkeling van de cliëntervaringsindex (CE-index) binnen het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de medewerkersraadpleging. Inmiddels is
het een half jaar later en heeft de VGN op beide onderdelen voortgang geboekt.
Lees meer
Terug naar inhoud
Gouden Prokkel
De 10 genomineerden voor de Gouden Prokkel zijn bekend. Het Goud wordt
toegekend aan de meest bijzondere, spraakmakende, ontroerende, bijzondere
ontmoeting. Jurylid en lid van de Tweede Kamer, Anouschka van Miltenburg
maakt op vrijdag 26 juni bekend welke Prokkel het predicaat Gouden Prokkel
krijgt toegekend. Lees meer
Terug naar inhoud
Vierde masterclass Kennis managen in de praktijk succesvol
afgesloten
Op donderdag 4 juni jl. reikte VGN-directeur Hans Bruning de certificaten uit voor
de Masterclass Kennis managen in de Praktijk. Hij feliciteerde de 13 deelnemers
van harte met het behaalde resultaat. Ook riep hij hen op om de instrumenten uit
de Masterclass in de praktijk te gebruiken om kennisbeleid nog beter in de
organisaties te verankeren. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Niek de Jong Prijs 2009: inschrijving geopend
Personen, organisaties of instellingen die in 2007 of 2008 de gezondheidszorg in
Nederland op uitzonderlijk positieve wijze in het nieuws hebben gebracht, maken
kans op de Niek de Jong Prijs 2009. Het totale prijzengeld bedraagt 20.000 euro.
Kandidaten kunnen zich met hun project tot 1 september 2009 aanmelden. Lees
meer
Terug naar inhoud
Officiële start ZorgInnovatieWijzer
Op woensdag 24 juni organiseert het Zorginnovatieplatform (ZIP) haar eerste
landelijk event in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De leden van het
Zorginnovatieplatform, waaronder de minister en staatssecretaris van VWS,
nemen u graag mee in de wereld van zorginnovatie. Lees meer
Terug naar inhoud
Hedy d'Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw
De Hedy d’Ancona-prijs is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en
bouwwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij
stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of
interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Lees meer
Terug naar inhoud
DCDD vacature gastdocenten (vrijwillig)
Geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking en handicap? Affiniteit met
jongeren en ervaring met lesgeven? De organisatie
De Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) zoekt gastdocenten
voor een nieuw jongerenproject. Leer meer
Terug naar inhoud
Agenda
Woensdag 17 juni
Algemene Ledenvergadering VGN
Aandacht voor het concept-jaarverslag 2008, verkiezing van het bestuur en de
governance. Lees meer
Terug naar inhoud
20, 22 en 23 juni
Info-demomarkt Beeldbellen voor mensen met een verstandelijke
beperking
Organisatie: Dichterbij, Euregioprojekt Hand in Hand
Informatie- en demonstratiemarkt plaats waar u kennis kunt maken met de
mogelijkheden van beeldbellen. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 30 september
HPO-dag 2009
Organisatie: VGN
Op deze dag is er vooral aandacht voor verschillende vormen van een goed
levensfasebeleid en de tevredenheid van medewerkers in relatie tot de
organisatieontwikkeling. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 24 september
Landelijk Wmo-congres
Organisatie: Ministerie van VWS
Op het congres komt de veelzijdigheid van breedte van de Wmo naar voren.
Vernieuwd welzijnsbeleid is de rode draad van de dag. Ook het uitwisselen van
goede voorbeelden staat centraal. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected]
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Related documents
Download