VriezenFijn

advertisement
VriezenFijn = Wijkgericht werken
De Vriezenhof
•
•
•
•
Alle vormen van zorg en ondersteuning
60 intramurale cliënten, 150 extramurale cliënten
230 medewerkers, 150 vrijwilligers
Waardevolle combinaties tot stand brengen en
als Vriezenhof een betrouwbare partner zijn
• Gericht op kwaliteitsontwikkeling, de kracht van klein zijn
uitbouwen.
• Aanleiding VriezenFijn.
: Vriezenveen, in 2020 het
gelukkigste dorp in Twente!
De thema’s van VriezenFijn worden
in een geïntegreerd concept
aangeboden;
1.
Welzijn en zorg voor ouderen
om kwaliteit van leven te
verbeteren;
2.
Vrijheid en eigen regie
verbeteren door beeldzorg en
andere toepassingen
3.
Werk en onderwijs in een leerwerk omgeving voor mensen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
Onderwerpen binnen VriezenFijn
•
•
•
•
•
•
•
•
verbouwing op basis van visie
horeca en catering (restaurant)
welzijn (activiteiten & ontmoeting)
welzijnsdiensten (was- en boodschappenservice)
(beeld)zorg en domotica
duurzaamheid (groene energie)
leer- en werktrajecten
en meer……
Uitdagingen
•
•
•
•
visie prikkelend verwoorden op papier
plannen maken en uitvoeren (veel mensen bij nodig)
partners verbinden en betrekken rondom thema’s
Het doel voor ogen houden => gelukkige en trotse
dorpsbewoners
Durf jij het avontuur aan?
Einde presentatie
Einde presentatie
Download