IWP Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische

advertisement
IWP Maatschappelijke
participatie van mensen
met een psychische
beperking
Charlotte de Heer, [email protected]
Loes Winkel, [email protected]
Wat doen wij?
 Op organisatorisch niveau
 Op cliëntniveau
 Op professioneel niveau
Probleemgericht
Diagnose centraal
Denken in beperkingen
Interne blik




Herstelgericht
Dagelijks leven centraal
Denken in mogelijkheden
Blik naar buiten
Center of Expertise
MOVE onderzoek
Move onderzoek
•
Eerste meting: 62 deelnemers: mei-okt 2013
•
Tweede meting: 47 deelnemers: jan-mrt 2014, 8 cliënten zijn zelfstandig gaan wonen. Op zich ligt dit
% ongeveer gelijk met de landelijke studie, om en nabij de 15 %.
•
Derde meting: 55 deelnemers, waarvan 37 nog moeten worden geïnterviewd.
•
In totaal doen 22 begeleiders mee die de HoNOS en de ambulantiseringschecklist invullen.
•
Dit najaar, van okt tot dec gaat vervolg dataverzameling m3 lopen.
Bevindingen:
•
De eigen wens om zelfstandig te willen wonen is een belangrijke voorspeller voor het maken van de
overstap. Als mensen zelf willen, dan gaan ze er voor.
•
Ggz: Mensen die geambulantiseerd zijn lijken ouder. Ze zijn ook vaker gescheiden.
•
Wat betreft herstel vinden we nog een verschil tussen mensen die wel zelfstandig zijn gaan wonen en
niet: mensen die zelfstandig zijn gaan wonen, lijken gek genoeg minder ver in hun psychisch herstel.
Maar: het is lastig om conclusies te trekken op basis van dit kleine aantal mensen. In de RIBW-groep
hebben we een grotere groep cliënten die geambulantiseerd zijn (n=19). In de RIBW-groep zien we
wel significante verschillen tussen mensen die zelfstandig zijn gaan wonen en mensen die dat (nog)
niet gelukt is. Onder andere ohgv herstel. Cliënten die zelfstandig zijn gaan wonen, zijn verder in hun
herstel, op verschillende gebieden.
•
Verder is opvallend dat cliënten die zelfstandig zijn gaan wonen, toen ze nog in de Bw woonden meer
doelen hadden op het gebied van participatie dan de mensen die nog niet zelfstandig zijn gaan
wonen. Wanneer ze zelfstandig wonen, rapporteren ze - net als de clienten die in de BW zijn
gebleven- weer meer doelen op het gebied van wonen, psychische gezondheid ed.
Ervaringsdeskundige:
- ondersteuning
cliënt in traject 1 en
2
- ondersteuning
woonschoolteam
Traject 1:
Woonbegeleider
BW: Woonschool
IRB-Expert:
- ondersteuning PB-er t.a.v.
IRB-methodiek &
Rehabilitatieplan
- trajectbegeleiding
Samenwerking
Coaching
Traject 2:
Persoonlijk begeleider
Behouden-doel:
Welke vaardigheden & hulpbronnen
heeft de cliënt nodig voor succesvol
BW- verblijf
Verandertraject:
Verkennen, kiezen en verkrijgen
van gewenste zelfstandige woonen leefsituatie
Uitstroom naar zelfstandig wonen
Download