opleiding SPW

advertisement
Sociaal Pedagogisch Werker - Gehandicaptenzorg
crebonummer
niveau
leerweg
duur opleiding
10742
3
BOL en BBL
3 jaar
Beroep
Als medewerker in de gehandicaptenzorg werk je met mensen met een handicap. Het gaat
bijvoorbeeld om:

mensen met een verstandelijke/lichamelijke handicap die in meer of mindere mate hulp nodig
hebben in de thuissituatie of in een vervangende leefsituatie.

mensen met een verstandelijke handicap met psychische of gedragsproblemen

mensen met een verstandelijke handicap die vanwege ouderdom of een lichamelijke handicap
begeleiding en verzorging nodig hebben.

ouderen die vanwege psychische of lichamelijke problemen begeleiding en verzorging nodig
hebben.
Je zorgt voor een prettig leefklimaat. In een goede sfeer ondersteun je de mensen bij het ontdekken
van hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze mensen begeleid je met geduld, zorg en
respect.
De manier waarop je in de gehandicaptenzorg met mensen omgaat, is afhankelijk van je grond/beroepshouding. Hiertoe behoort onder andere:

goed kunnen communiceren

werken vanuit een betrokkenheid met mensen

een relatie kunnen aangaan met mensen

respect hebben voor de eigenschappen en mogelijkheden van mensen

kritisch kunnen kijken naar jouw handelingen en gedrag.
Als medewerker in de gehandicaptenzorg werk je meestal vanuit een team in bijvoorbeeld een
dagverblijf, activiteitencentrum en leefgroep voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
handicap. Je moet rekening houden met onregelmatige werktijden.
Opleiding
De opleiding sociaal pedagogisch werker - gehandicaptenzorg duurt drie jaar. Het eerste leerjaar is
een basisjaar. Na dit eerste jaar kun je ook kunt kiezen voor de richting basisonderwijs, kinderopvang
of sociaal dienstverlener. Onder bepaalde voorwaarden kun je naar de opleiding sociaal pedagogisch
werker op niveau 4 of naar de opleiding sociaal cultureel werker.
Het onderwijsprogramma bestaat uit tien deelkwalificaties. Als je deze deelkwalificaties gehaald hebt,
ontvang je je diploma.
De tien deelkwalificaties zijn:

individu en samenleving

Engels

methodische vaardigheden

sociale vaardigheden

organisatorische vaardigheden

professionaliteit en kwaliteitszorg

mens, arbeid en samenleving

verzorgen

begeleiden

gehandicaptenzorg
College DGO maakt een onderscheid in contacturen (lesuren) en uren voor zelfstudie. Je leert
zelfstandig werken en studeren. Na je opleiding moet je immers ook zelfstandig kunnen werken en je
kennis en vaardigheden op peil houden. Daarom zijn er in het rooster naast lessen ook uren
opgenomen waarin je zelfstandig moet studeren.
Beroepspraktijkvorming
De opleiding gehandicaptenzorg kun je volgen via twee verschillende leerwegen:

de beroepsopleidende leerweg (BOL = leren/stage).
Het eerste leerjaar ga je elke dag naar school. De beroepspraktijkvorming (= BPV = stage) vindt in het
tweede en derde schooljaar plaats in een instelling voor gehandicaptenzorg. Je gaat dan 2 dagen
naar school en je gaat drie dagen de praktijk in.

de beroepsbegeleidende leerweg (BBL = werken/leren).
Je gaat per week één dag naar school en daarnaast werk je minimaal 960 uur per jaar in een instelling
voor gehandicaptenzorg.
Deze leerweg kun je in twee jaar afsluiten. Dit is afhankelijk van je inzet, capaciteiten en ervaring.
Vervolgopleidingen
Met het diploma sociaal pedagogisch werker - gehandicaptenzorg kun je toegelaten worden tot niveau
4 opleidingen binnen de sector welzijn: activiteitenbegeleider, woonbegeleider en sociaal cultureel
werker. Je krijgt dan een aantal vrijstellingen. Je kunt deze opleidingen dan in twee jaar afronden.
Daarna ben je toelaatbaar tot HBO-instellingen, zoals de opleiding sociaal pedagogische
hulpverlening.
Toelatingsvoorwaarden
Je kunt tot de beroepsopleidende leerweg worden toegelaten als je een van de onderstaande
diploma’s hebt:

een VMBO-diploma van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg

een overgangsbewijs van HAVO/VWO-3 naar HAVO/VWO-4

een vergelijkbaar diploma
Tot de beroepsbegeleidende leerweg kun je worden toegelaten indien je:

één van de bovenstaande diploma’s in je bezit hebt

18 jaar of ouder bent

werkzaam bent in een instelling voor gehandicaptenzorg
Uiteraard willen we dat je een opleiding en leerroute kiest die bij je past. Daarom krijg je na
aanmelding een intakegesprek en eventueel een intaketoets. Als je op dit moment een opleiding volgt,
vragen we ook informatie aan je decaan. Op basis van al deze gegevens krijg je van ons een
studieadvies.
Als je een handicap of chronische ziekte hebt, heb je recht op enkele faciliteiten die nodig zijn om de
opleiding te kunnen volgen.
Kosten
De studiekosten voor de beroepsopleidende leerweg, eerste leerjaar, bestaan uit*:

lesgeld, geïnd door het ministerie € 916,-

opleidingskosten € 170,-

andere kosten, zoals boeken € 325,-
De studiekosten voor de beroepsbegeleidende leerweg, eerste leerjaar, bestaan uit*:

cursusgeld € 461,98

opleidingskosten € 100,-

andere kosten, zoals boeken € 325,-
Meer informatie over de kosten, kun je vinden in onze kostenfolder, die in de loop van dit schooljaar
uitgeven wordt.
*De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het schooljaar 2003-2004. Bedragen voor het schooljaar
2004-2005 worden later vastgesteld.
Informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met College DGO van ROC Midden-Brabant, Wandelboslaan
28-30, 5042 PD Tilburg, (013) 5940666. Je kunt dan vragen naar het studenteninfopunt. Je vindt ons
ook op internet: www.rocmb.nl.
Informatiedagen
De open dag vindt plaats op vrijdag 30 januari 2004 van 15.00 tot 21.00 uur in het gebouw aan de
Wandelboslaan 28-30 in Tilburg. Ook ben je welkom op de info-avond op dinsdag 23 maart 2004 van
19.00 tot 21.00 uur en/of op de info-ochtend op zaterdag 5 juni 2004 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Download