VIBEG !

advertisement
HET GEBRUIK VAN MUZIEK BIJ PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP
… een ervaringsgerichte muzikale workshop …
Deze ervaringsgerichte vorming zit boordevol nieuwe inspiratie voor het werken rond muziek bij
personen met een verstandelijke handicap. We leren muziek op een aangepaste manier gebruiken en
vertrekken daarbij vanuit de muziekbeleving van personen met een handicap.
Tijdens deze workshop experimenteren we met oefeningen waarbij de verschillende dimensies van
muziek bekeken, bevoeld én beleefd worden. We gaan op zoek naar de kracht van dit medium en
beleven muziek op verschillende manieren en in al zijn facetten. Zo ontdekken we doorheen de
oefeningen nieuwe of vernieuwende manieren voor het gebruik van muziek binnen onze activiteiten
voor personen met een handicap. Met deze nieuwe inspiratie gaan we ook zelf aan de slag en
bouwen een eigen muziekactiviteit verder uit.
De workshop is opgedeeld volgens verschillende thema’s:
• Muziek: chaos of structuur?: Aan de hand van eenvoudige oefeningen staan we stil bij
de beleving van geluidprikkels en muziek. We gaan hierbij dieper in op de vraag of onze beleving
anders is dan de muziekbeleving bij personen met een verstandelijke handicap.
• De stem: Onze stem is vaak het belangrijkste instrument in het werken met personen met een
verstandelijke handicap. We onderzoeken de vele manieren waarop we onze stem gebruiken en
welke invloed dat heeft op onze toehoorder.
•
Vibratorisch-akoestische principes en technieken: Wist je dat slechts 20% van
muziekbeleving auditief gebeurt? De andere 80% ervaren we via trillingen die inwerken op ons
lichaam! Toch zijn de activiteiten die we aanbieden meestal uitsluitend gericht op muziek
‘beluisteren’. Een nadere kijk op vibratorisch-akoestische principes en technieken mag dan ook
niet ontbreken tijdens deze dag. We gaan zelf aan de slag en ervaren hoe muziek via trillingen op
ons lichaam kan inwerken.
•
Muziekonderwijs,
orthoagogische
muziekbeoefening,
muziektherapie
en
muziekactiviteiten: Allemaal muziek en toch ook een beetje anders! Een korte theoretische
achtergrond over dit brede spectrum van muzikale activiteiten: de doelen, de verschillende
contexten waarin gewerkt wordt en de verschillende manieren waarop muziek wordt gebruikt.
• Music, maestro!: We gaan zelf aan de slag om enkele concrete muziekactiviteiten in elkaar te
steken. We houden daarbij rekening met het nut van een duidelijke, terugkerende structuur met
telkens hetzelfde begin- en eindlied, het belang van een prikkelarme omgeving en de noodzaak
om voor alles veel tijd te nemen.
DOCENT
De cursus wordt gegeven door
An SOONTJES, muziektherapeute. Ze heeft jarenlange ervaring in het werken met personen met
een verstandelijke handicap vanuit de Stichting M.M. Delacroix te Tienen. Sinds 2005 geeft ze
een cursus orthoagogische muzikale vorming aan de muziekacademie van Beringen en sedert
2008 aan de muziekacademie van Mechelen. Daarnaast is ze werkzaam binnen haar privépraktijk en geeft ze vorming in scholen, instellingen en dagcentra.
VIBEG !
Geef je leven meer pit
DOELGROEP
Deze cursus richt zich tot begeleiders binnen de zorg van personen met een handicap die nieuwe
inspiratie wensen op te doen rond het gebruik van muziek en muziekactiviteiten. Voor het volgen van
deze vorming is geen muzikale voorkennis vereist! We aanvaarden maximaal 12 deelnemers.
DATUM EN LOCATIE
9 november 2012
9.30 – 16.00 uur (onthaal vanaf 9.15 u.)
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
Het gebruik van openbaar vervoer wordt aangeraden. De locatie bevindt zich op ca. 15 min.
stappen vanaf het station van Leuven.
PRIJS
88 euro (inbegrepen: documentatiemap, drank tijdens de pauzes en broodjesmaaltijd)
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via [email protected] of via de website www.vibeg.be
MEER INFORMATIE?
Surf naar www.vibeg.be, mail naar [email protected] of tel naar 016/23.51.21
VIBEG !
Geef je leven meer pit
Download