u zit met vragen - Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding

advertisement
De dienstverlening staat open voor iedereen
en richt zich tot gezinnen in Vlaams-Brabant
en Nederlandstaligen in het Brussels
Gewest.
Voor verdere informatie of om een afspraak
te maken met één van de begeleid(st)ers
kan u telefonisch terecht op 02/420.22.44
U
ZIT MET VRAGEN?
Ons kind is trager, reageert anders.
Hoe moeten wij verder?
Welk speelgoed is er geschikt voor ons kind?
Zijn er hulpmiddelen?
[email protected]
www.resonansvzw.be
Waar vinden wij een gepaste schoolopvang?
Kan ons kindje naar een gewone kleuterklas?
Hoe kunnen wij onze zoon/dochter helpen
zelfstandig te worden?
Wij voelen ons alleen met onze problemen.
Zijn er ouders met gelijkaardige moeilijkheden?
Kunnen wij die ontmoeten?
Onze zoon/dochter studeert af in het Buso.
Welke mogelijkheden zijn er voor hem/haar
naar wonen en werken?
Wij worden al ouder.
Wat gebeurt er later met onze zoon/dochter?
een initiatief van
Resonans vzw
VROEGBEGELEIDING
VOLWASSENENBEGELEIDING
Tot wie richten we ons?
Gezinnen met een kind met een:
- vertraagde ontwikkeling;
- mentale handicap;
- motorische handicap;
- meervoudige handicap;
Wat?
Inspelend op de vraag van het gezin bestaat de
begeleiding uit:

Begeleiding bij het emotioneel verwerken
van de handicap.

Ondersteunen van de opvoeding.

Samenwerken rond het specifieke in de opvoeding door spel en concrete adviezen.




Informatie geven over de handicap en de
ontwikkeling.
Informatie geven over hulpmiddelen,
vergoedingen en voorzieningen.
Organiseren van contacten met andere ouders van een kind met een handicap,
individueel of in groep.
Samen zoeken naar een gepaste school of
opvang.
DE WERKING
Tot wie richten we ons?
Gezinnen met een thuisverblijvende jongere of volwassene met een:
- mentale handicap
- motorische handicap
- meervoudige handicap
Wat?
Inspelend op de vraag van het gezin bestaat de
begeleiding uit:

Begeleiding bij het emotioneel verwerken van
de handicap.

Werken aan gezinsrelaties.

Voorbereiding op ‘later’.

Informatie geven over de handicap en advies
over de aanpak.

Informatie over hulpmiddelen, vergoedingen en
voorzieningen:
tegemoetkoming
voor
gehandicapten, de werking van het Vlaams
Agentschap
voor
Personen
met
een
Handicap…

Samen
zoeken
naar
een
geschikte
dagbesteding of woonvorm: dagcentrum,
beschutte
werkplaats,
bezigheidshome,
kortopvang, gezinsvervangend tehuis,...
De Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding
is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Een inschrijving van de betrokkene in het
Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap is noodzakelijk.
Het team bestaat uit :
- orthopedago(o)ge
- psycholo(o)g(e)
- maatschappelijk werk(st)er
- opvoed(st)er
- kinesitherapeut(e)
- logopedist(e)
- ergotherapeut(e)
De dienst krijgt advies van ouders en
professionelen.
De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan
huis.
Na toestemming van de betrokkene werken
wij samen met de school, de werkplaats, de
therapeuten,...
De bezoeken worden afgesproken met de
betrokkenen.
Per bezoek wordt een bijdrage gevraagd
van € 5,00.
Download