Pilot Monitor VN verdrag rechten personen met een handicap

advertisement
Pilot Monitor VN verdrag rechten personen met een handicap
Nederland wil in 2015 het VN verdrag ‘rechten van personen met een handicap’
invoeren!
Mensenrechten zijn er om ieder mens gelijke kansen op een actief leven in de samenleving te
geven, en discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. De Verenigde Naties hebben daarvoor
verdragen opgesteld, onder andere voor vrouwen en kinderen. Omdat ook mensen met een
beperking vaak discriminatie en uitsluiting meemaken is er in 2006 een VN-Verdrag over de
mensenrechten van mensen met een beperking gemaakt. Hierin staat wat er gedaan moet
worden door overheden en anderen om meedoen mogelijk te maken. De Nederlandse regering
zal dit VN-Verdrag uiterlijk 1 juli 2015 bekrachtigen.
Elk land dat het Verdrag invoert moet elke twee jaar een rapport schrijven, waarin staat welke
stappen ze zet om de rechten te verbeteren. De Coalitie voor Inclusie* wil mensen zelf ook
aan het woord laten met hun eigen persoonlijke ervaringen. We gebruiken speciale software
die het mogelijk maakt om op basis van honderden verhalen conclusies te trekken over de
stand van zaken. Dat levert een schaduwrapportage op over de situatie van mensen met een
handicap in Nederland.
Wilt u uw verhaal met ons delen en zo meewerken aan een goede invoering van het VNverdrag? Vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het terug naar
[email protected] en/of [email protected]
* De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die een inclusieve samenleving
nastreeft en door activiteiten en bijeenkomsten bevordert.
Dank voor uw medewerking!
In ons leven maken we veel dingen mee. Graag lezen we uw verhaal over iets wat u heeft
meegemaakt, wat te maken heeft met uw handicap. Wij vinden dit belangrijk omdat we
onderzoeken hoe het met mensen gaat die een handicap hebben.
Schrijf een verhaal dat u zelf heeft meegemaakt en waarin uw handicap een rol speelt. Het
mag ook gaan over iets dat iemand anders met een handicap heeft meegemaakt. Lukte iets
juist wel of niet door uw handicap?
In het verhaal dat u vertelde, hoe voelde u zich (of die persoon over wie het gaat)? (plaats een
kruis op de lijn hieronder)
………………………………………………………………………..
In het verhaal dat u vertelde, voelde u (of die persoon over wie het gaat) zich gelijk aan
mensen zonder een handicap toen dit gebeurde? (plaats een kruis op de lijn hieronder)
……………………………………………………………………..
Wie komen in uw verhaal voor (u mag meer kruisjes zetten):
ikzelf
partner
vrienden/vriendinnen
buren
een onbekende
iemand die werkt voor de gemeente
iemand anders, namelijk (vul in) ....................................................
Waar heeft uw verhaal mee te maken (u mag meer kruisjes zetten):
school / onderwijs
werk
vervoer
zelf keuzes maken
wonen
geld
pesten
iets anders, namelijk (vul in) ....................................................
Dank u voor het invullen.
U kunt het digitaal of per post opsturen.
Wilt u nog een verhaal vertellen? Graag! Kopieer dit formulier en vul het
nog een keer in! We zijn blij met ieder verhaal dat we mogen lezen.
www.vnverdragwaarmaken.nl
Coalitie voor Inclusie
Postbus 85273
3508 AG Utrecht
0650 817151 of 030 236 30 04
[email protected] of [email protected]
www.coalitievoorinclusie.nl
Download