Hoe is het met de werkgeversgerichtheid in uw SW-bedrijf

advertisement
Zelfscan
werkgeversgerichtheid
De samenwerking
Cedris:
• Sociale werkbedrijven ondersteunen en faciliteren in de
uitvoering van hun taken
• Het beschikbaar maken van een scala van instrumenten en
methoden om hun werkzaamheden waar mogelijk te
optimaliseren
SBCM
• Bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Locus
• Landelijk opererende bedrijven en regionale en lokale
uitvoerders bij elkaar brengen en ondersteunen bij hun
samenwerking
Een zelf-assessment scan
werkgeversgerichtheid
Waarom?
Hoe ontwikkeld?
Wat houdt het in?
Hoe werkt het?
Waarom dit instrument?
Waarom dit instrument in deze vorm?
Doel van de scan
Inzicht krijgen in de werkgeversgerichtheid
van uw organisatie!
Werkwijze scan
Iedereen doet mee: online vragenlijst
Overzicht resultaten: consensus en mogelijke
verschillen
Consensusbijeenkomst: met elkaar de dialoog aangaan
Advies en handvatten
Inhoud vragenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strategie en Inhoud
Strategie en Beleid
Leiderschap
Externe klantgerichtheid
Interne klantgerichtheid
Individuele kracht
(17 indicatoren)
(15 indicatoren)
(18 indicatoren)
(12 indicatoren)
( 9 indicatoren)
(15 indicatoren)
Strategie en inhoud
Strategische keuzes van de organisatie over de
inhoudelijke inrichting van het dienstverleningspakket

Bijvoorbeeld wijze ontwikkeling medewerkers, opbouwen
klantenbestand, optimalisatie vraag en aanbodkant
Strategie en beleid
Strategische beleidskeuzes van de organisatie, die
bijdragen aan een succesvolle integrale
werkgeversgerichtheid

Alle aspecten zijn vastgelegd in notities
Leiderschap
De belangrijkste taak van leiders is het beïnvloeden van
anderen, om plannen te realiseren: plannen van de
organisatie en individuele plannen.
Het
gaat in dit geval om leiderschap met een accent op het
einddoel en de uitvoering van de taak
Externe klantgerichtheid
Het gaat over Betrouwbaarheid, Snelheid en Tijdigheid
en Oplossingsgerichtheid

In alle onderzoeken naar ‘dat wat maakt dat een opdrachtgever
zaken met je blijft doen’, blijken deze aspecten de meest
belangrijke te zijn
Interne klantgerichtheid
Het uitgangspunt is: iedereen moet weten wie de klant is

Ook intern zijn er klanten
De achterliggende gedachte is dat: elk contact, waar, door
wie dan ook, van het bedrijf met een klant, moet voldoen
aan de wensen van die klant

Dus ook aan die van de interne klant!
Individuele kracht
Vertrouwen in de eigen vaardigheden om een bepaald
doel te bereiken, zelfstandig keuzes te maken
Je bewust zijn van waar je eigen grenzen liggen, de
impact die je hebt op anderen
Weten dat er altijd sprake is van een onderlinge
afhankelijkheid en samenwerking met anderen
Consensus
Aan de slag….
Meer informatie:
[email protected]
06-23202994
Download