Portfolioschema Competentie Indicatoren O T V RV G Bewijs

advertisement
Portfolioschema
Competentie
1. Brede
professionalisering
Indicatoren
O
T
V
RV
G
Bewijs
Ontwikkeling
a. Kennis van verschillende
psychologische
stromingen
b. Toepassen van
verschillende
interventiemodellen
2. Multidisciplinaire
integratie
Uw plaats weten binnen de
wereld van de hulpverlening
zowel op medisch,
paramedisch als
psychologisch gebied én
ernaar handelen (interactief)
3. Toepassing van
wetenschappelijke
inzichten
a. De grens aan kunnen
geven tussen filosofie en
wetenschap
b. Herkennen van de
psychologie van het
pathologische
4. Transfer en
brede inzetbaarheid
a. Relevante psychoeducatie geven aan
cliënt
b. Relevante
kennisoverdracht aan
collega’s
©Psychodidact
H
(medestudenten)
c. Als professioneel
stressmanager kunnen
werken binnen
bedrijfsleven, overheid,
zorginstelling of binnen
zelfstandige praktijk
5. Creativiteit en
complexiteit in
handelen
Buiten eigen
(referentie)kader denken en
treden (ontwikkelen out of
the box denken)
6. Probleemgericht
werken
a. Signaleren, definiëren en
analyseren van
problemen in het
beroepenveld
b. Zelfstandig
oplossingsstrategieën
ontwikkelen
c. Effectiviteit van
oplossingen beoordelen
7. Methodisch en
reflectief denken en
handelen
a. Realistische doelen
stellen
b. Eigen werkzaamheden
structureren en
organiseren
c. Volgens methodieken
©Psychodidact
H
reflecteren op eigen
beroepsmatig handelen
8. Sociaal –
communicatieve
bekwaamheid
a. Vakinhoudelijk
communiceren met
collega’s
b. Mens-mens contact
bewerkstelligen
9. Inzicht in eigen
ontwikkelingsproces
a. Het herkennen en
erkennen van eigen
kwaliteiten en
ontwikkelpunten
b. Zicht hebben op
achterliggende
processen “Waardoor
komt het dat …?”
10. Hulpverlenen
aan mensen
a. Beschikken over kennis
m.b.t. de psyche van de
mens en zijn
ontwikkelingsprocessen
b. Beschikken over kunde
binnen procesbegeleiding
c.
Procesmatig begeleiden
met oog voor benodigde
tijd en ruimte
(tempoanalyse)
d. Procesmatig begeleiden
©Psychodidact
H
van intra- & interpersoonlijke problemen
(conflicten)
11. Ethisch
verantwoord
werken
a. Integer en discreet
werken
b. Verantwoordelijkheid
nemen
c.
12. Empathisch
vermogen
Eigen grenzen van
mogelijkheden bepalen
a. Het toelaten van eigen
lichamelijke sensaties
b. Expliciteren van
impliciete lichamelijke
gewaarwording
c.
Non-verbaal rapport
maken
d. Verbaal rapport maken
13. Analytisch
vermogen
a. Verschillende
invalshoeken aannemen
b. Ordenen en structureren
c.
Verbanden leggen
d. Patronen blootleggen
©Psychodidact
H
Aan het einde van uw studie behoren alle indicatoren van alle competenties met minimaal een voldoende te zijn afgerond om te kunnen
vaststellen dat de competenties voldoende worden beheerst.
©Psychodidact
H
Download