Logical Frame Work Anguelz project

advertisement
Logical Frame Work
Anguelz project
Titel
Duur
Locatie
Land / regio
Perma Cultuur
Demonstratie Project
Anguelz
Overkoepelend doel
3 jaar, van 2016
- 2018
Anguelz
Marokko, provincie
Ouarzazate
Indicatoren
Verificatie
De bevolking van de
Hoge Atlas heeft een
toekomstperspectief
(in een omgeving
zonder verwoestijning,
ontbossing en
verarmde landbouw)
Specifieke doelen
Minder jongeren
vertrekken uit de
Hoge Atlas
* Rapport
werkverslag van
uitvoering
* Foto’s
* Interviews
* Veldbezoek
Indicatoren
Verificatie
Verwoestijning,
ontbossing en
uitputting van
landbouwgrond in
Anguelz is gestopt
door de toepassing van
Permacultuur.
* Er is voldoende
voeding en
drinkwater voor
de bewoners van
Anguelz
* Bewoners
passen PC in
toenemende
maten toe.
* Activiteiten
rapport;
* Foto’s en
plaatjes;
* Presentielijst
trainees.
* Monitoring en
evaluatierapport
Voorwaarden en
risicos
* Sociaal
economische
stabiliteit
* Voldoende
neerslag voor PC
* Geen premature
overstroming
* Grond pilot
(PermaAtlas berg)
blijft beschikbaar
* Deelnemers
training maken
opleiding af
* Overheid werkt
niet tegen
* Dorpsbewoners en
traditionele beslisser
werken niet tegen
* Voldoende
middelen
beschikbaar
Resultaten
Indicatoren
Verificatie
1 Functionerend
watermanagement
van PA-berg
gerealiseerd met
inzet van 3- 4
trainees in leerwerk traject
*Lokale jongeren zijn
werkzaam op de PA-berg
en volgen pc-training
* Ouderen brengen
traditionele kennis in bij
het identificeren van toe
te passen PC-technieken
* Werkzaamheden
uitgevoerd volgens
planning
*Internationale betalende
Cursisten nemen deel aan
stage
* Erosie onder controle:
beplanting slaat aan,
grondstructuur is
verbeterd, geen
aardverschuivingen
* Verbeterde
vochtgehalte grond
* Bovengrondse
wateropvang beschikbaar
* Grondwaterpeil
voldoende gestegen voor
landbouw
* Onderhoudsplan PCstructuren beschikbaar en
toegepast, PC-structuren
in goede staat
* Beschikbare
hoeveelheid water en
gebruik zijn in balans
* Lokale mankracht
heropbouw beheerst de
PC-watermanagement
technieken
* periodiek
projectverslag
* Interview
jongeren
* Interview
ouderen
* Interview met
PC-expert
* Projectbezoek
* Voorstudie
* Tussentijdse
rapportage
* Foto’s
* Kaarten
* Certificaten PCtechnieken van
lokale trainees
* Interviews
*
Onderhoudsplan
met
meetmomenten
Voorwaarden
en risicos
* voldoende
(schatting)
jongeren
beschikbaar om
op pilot berg te
werken
* traditionele
beslissers
(geëmigreerde
ouderen)
werken
voldoende mee/
ondersteunen
het project
Download