bedrijfsbezoek

advertisement
wat is een interview ?
vraaggesprek tussen Interviewer en Respondent
doel
feiten
hoelang werkt u bij dit bedrijf ?
welke producten maakt dit bedrijf ?
meningen
hoe staat u tegenover positieve actie ?
vindt u uw salaris in overeenstemming met uw capaciteiten?
vorm van een interview
schriftelijke enquête
veel feitelijke informatie
mondeling gesprek
veel meningen
vertrouwelijke informatie
motivatie
oriëntatie op onderwerp
open vragen
wat voor soort informatiesystemen kent uw bedrijf?
gesloten vragen
is dit een productiebedrijf of dienstverlenend bedrijf?
fasen in een interview
algemene voorbereiding (inhoud verslag)
specifieke voorbereiding (vragen formuleren)
afspraak maken (nagaan wanneer jij moet)
introductie (jezelf en doel van het bezoek)
vraaggesprek zelf
interview afronden (dank en verslag)
nagesprek (alle info ?)
uitwerken van gegevens (korte termijn)
evalueren (leerervaringen)
taken van de interviewer
interviewsfeer scheppen
denk om kauwgom, jassen, taalgebruik e.d.
vragen stellen
pas op voor ‘spervuur’ of ‘kruisverhoor’
beslissen al dan niet door te vragen
doorvragen
notities maken
motivatie van R op peil houden
oog en oor hebben voor de praatbehoeften van
R (en I)
regels bij het stellen van
vragen
begrijpelijke vragen stellen
hoe is het gesteld met de arbeiders qua veiligheid?
geen suggestieve vragen stellen
u bent zeker wel voorstander van automatisering?
alleen interrumperen bij
monologen van R
wilt u mij ook even wat tijd geven om iets te zeggen
als R de leiding overneemt
u bent zoveel aan het woord mogen wij ook nog iets zeggen?
geen waarde-oordelen uitspreken over de info van R
wat raar dat de afdeling confectie hier zit en de productieafdeling
in Joure?
veel voorkomende fouten
‘ ik i.p.v. ander’ gerichtheid
te veel vragen stellen en/of noterend bezig zijn
‘ja-nee’ gesprek
gesprek levert weinig informatie op;
ja/nee als antwoord en verder niet
‘ja-ja’ gesprek
R neemt de leiding van I over
‘ja-maar’ gesprek
I gaat in discussie met R
aandachtspunten
jezelf en de groep introduceren
formulering van de vragen
opbouw van het totale gesprek
taakverdeling in de groep
notuleren (+ eventueel opnemen)
sfeer bewaken
volledigheid van de informatie
afronding
Feedbackregels
regels voor feedback geven
wees eerlijk
geef vooral positieve feedback
geef productieve feedback
geef feedback niet in de jij-vorm, maar wel in de ikvorm
regels voor feedback ontvangen
vat feedback niet meteen op als een persoonlijke
aanval
ga niet onmiddellijk in de verdediging
vraag door naar de bedoeling
toon waardering voor feedback
feedback bij rollenspelen
luister naar elkaar
leer van elkaars fouten
tips opschrijven voor jezelf
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards