Planning auditdag Roze Loper

advertisement
Concept Auditplanning voor:
Soort Audit: tolerantiescan
Leadauditor:
Versie: 1/ Verstuurd:
Graag voorzien van namen van auditees en retour sturen aan: [email protected]
Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe
aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor
het interview. Wij verzoeken u een andere auditee te vragen, daar waar mogelijk, dan degene die al eerder zijn
geinterviewd.
De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt.
Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen.
Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het verdient
daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn.
Graag hoor ik van u of er parkeermogelijkheden zijn en of er eventuele wegomleggingen op de route naar uw
instelling zijn ten tijde van de audit.
.
Graag ter inzage klaarleggen de volgende documenten:
-
Cliententevredenheidsonderzoeken
-
Personeelsbeleid/Opleidingsplan/Scholingsplan
-
Gedragscode personeel
-
Procedures rondom discriminatie, Intimidatie en pesten
-
Voorlichtingsfolders (in de breedste zin van het woord)
-
Aannamebeleid Personeel
-
Inwerkprocedure
-
Documenten tbv themabijeenkomsten rondom seksuele geaardheid
-
Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus
-
Jaarplan/ beleidsplan 2011
-
Klachtenprocedure cliënten en medewerkers
-
Jaarverslag vertrouwenspersoon (cliënt en medewerkers)
Concept Auditplanning voor:
Soort Audit: tolerantiescan
Leadauditor:
Versie: 1/ Verstuurd:
Tijdstip
Activiteit
Onderwerp
9.00 – 9.15
Openingsgesprek
Kennismaken
9.15 – 10.15
Interview 1
Beleid en Organisatie mbt
Tolerantie
Rondleiding
Personeelsbeleid/ Opleiding
mbt Tolerantie
Signalering, begeleiding en
klachten/ vertrouwenspersoon
personeel en bewoners
Vanaf 10.00 uur Doornemen
gevraagde documenten
(graag klaarleggen) (zonder
begeleiding)
10.15 -10.45
Interview 2
Activiteiten tbv homoseksuele
bewoner (met rondleiding)
10.45 – 11.30
Interview 3
Gesprek met Bewoners die de
tolerantie kunnen verwoorden
in ervaring
11.30 – 12.30
Interview 4
Medewerkers zorg
12.30 >
(Overige tijd
wordt besteed
aan rapportage)
Eindgesprek
Functie na(a)m(en)
auditee(s)
Download