Opdracht 1

advertisement
Opdracht
Schrijf een interviewverslag
1. Het interview
Interview een van je medeleerlingen. Kies een onderwerp waar je itee (geïnterviewde)
zich echt bij betrokken voelt of waar hij iets persoonlijks over te vertellen heeft. Denk aan
toekomstplannen, een sport of een andere bezigheid van de itee buiten school.
Bedenk vooraf een paar goede vragen. Vraag door op de antwoorden en werk niet alleen
je lijstje vragen af. Ga dus liever dieper dan breder.
Laat het interview niet langer dan 15 minuten duren. Draai na afloop van het eerste
interview de rollen om. Jullie zijn dus beiden een keer iter (interviewer) en itee.
(tijd: tweemaal 15 minuten)
2. Schrijven van het verslag
Werk het interviewverslag uit. Neem geen letterlijke deelvragen op en verschijn zelf niet
als ik-persoon in je tekst (Dus niet: “Ik vroeg me af waarom Roy zo gek is op
diepzeeduiken.”). Wissel citaten af met tekst in de derde persoon. Schrijf ook een lead
(een korte inleiding) waarin je de persoon en het thema van het interview introduceert.
Voeg van tijd tot tijd een aandachttrekkend kopje in, dat de gestelde vraag of de kern van
het antwoord weerspiegelt. Maak korte alineablokjes, die precies één deelthema
omvatten.
(tijd: 45 minuten)
Voorbeeld
Remko Willemsen (26), student HLO, Organische
chemie, loopt stage op een laboratorium van de
Universiteit van Amsterdam. Denk aan witte jassen
en grote brillen met doorzichtig bevlekte glazen,
ontelbare buisjes, flesjes, mengseltjes en veel meer
waar een A-pakketter niets van begrijpt. “Je bouwt
hier het stofje dat jij wilt.”
“Ik ben bezig in een project om een vrij ingewikkeld
molecuul na te maken”, zegt Remko. Aardappelmoeheid
is een ziekte die de oogst verpest. De ziekte wordt
veroorzaakt door het aardappelaaltje, een wormpje dat
de ziekte veroorzaakt als hij wakker wordt. “Wij willen de
stof waarvan het aaltje wakker wordt, namaken. Zo kun
je de worm wakker maken zonder dat er aardappelen
beschikbaar zijn en dan verhongert hij. Zo kom je van die
ziekte af.”
Klein radertje
De Universiteit van Amsterdam is inmiddels acht jaar
bezig om dit molecuul te maken. Op dit moment werken
Remko en een collega allebei aan een andere methode
om hetzelfde te maken. “Ik verwacht niet dat het in mijn
stagetijd gaat lukken om het molecuul na te maken, dat
is ook niet mijn doel. Ik ben een klein radertje in een
groter geheel. Ik wil bekend worden met de organische
chemie en veel verschillende technieken leren om
moleculen te bouwen.”
………………….
Gebruik dit vel om je tekst in te schrijven. Ga eventueel op de achterkant verder.
Lead: introductie van persoon en thema van het interview/
Per alinea het antwoord op één vraag. Laat in het kopje de gestelde vraag doorklinken.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards