Lesbrief geschiedenis en engels

advertisement
Lesbrief: Why were you famous?
1.
Wat is de titel van de opdracht?
Who were you? Interviewing a person from the past!
2.
Wat ga je doen?
Je gaat een persoon uit het verleden interviewen. Bij geschiedenis zijn er gaan een aantal personen
uit Egypte de revue passeren. Je gaat leren over de Egyptenaren. Om te laten zien wat je geleerd
hebt ga je in een samenwerkingsproject met Engels de mensen uit het verleden tot leven laten
komen. Hier komen een twee tal producten uit voort.
- een interview met een bekend persoon uit het verleden;
- een fakebook, een nep profiel
3.
Wat leer je daarvan?
Na uitvoering van deze lesbrief:
- kun je een interview afnemen in het Engels en dit opnemen
- heb je inzicht in bepaalde belangrijke periodes uit de geschiedenis
4.
Wat heb je nodig?
Bij het werken aan deze lessenreeks, heb je de beschikking over:
- je docenten
- je medeleerlingen
- je device
- het internet
- fakebook
5.
Hoe ga je het aanpakken?
Maak gebruik van het stappenplan.
6.
Tips?
- leer van elkaar!
- bij twijfel, raadpleeg je docent
- oefen goed voordat je je interview definitief opneemt en inlevert
7.
Waarop en hoe word je beoordeeld?
Beoordelaars zijn:
Mevrouw Braam
Mevrouw Molenkamp (interview)
De beoordeling telt mee bij de vakken:
Geschiedenis en Engels
Beoordelingscriteria van het werkproces zijn:
1. samenwerken
2. stappenplan volgen
3. verdiepen in het onderwerp
Beoordelingscriteria van het eindproduct zijn:
1. beoordeling van de spreekvaardigheid
2. beoordeling van de uitspraak
3. aangemaakt fake profiel
4. juiste uitwerking van de historische persoon
8.
Wat is de werkplanning?
W47 : uitleg van het project
- tweetallen maken
- bepalen wie jullie historische persoon is
- taken verdelen
W 48 t/m 3: werken aan het project
- interview vormgeven
- fakebook aanmaken
W 4: inleveren opdracht
Aantal leerlingen: 28
Werken in viertallen.
Download