Keuzes in werk en leven Career Story Interview: Kort en krachtig

advertisement
Keuzes in werk en leven
Career Story Interview: Kort en krachtig naar de kern
Het Career Story Interview ondersteunt veerkracht bij verandering
In deze tijd van dynamiek en verandering draait het om aanpassingsvermogen en eigenheid. Dat
klinkt tegenstrijdig en toch klopt het. Wie stevig staat, heeft tegelijkertijd veerkracht. Het Career
Story Interview versterkt het zelfinzicht en aanpassingsvermogen door stil te staan bij de eigen
wortels, ontwikkeling en perspectief. De methode is ontwikkeld door Mark L. Savickas, hoogleraar
in Amerika en mondiaal vooraanstaand denker in loopbaanontwikkeling.
Meer over de methode
Het Career Story Interview werkt met biografische vragen, waardoor drive en ontwikkeling van de
cliënt zichtbaar worden. De cliënt vertelt over gebeurtenissen in leven en loopbaan en geeft deze
betekenis in de context van het eigen verhaal. Met de techniek van ‘storytelling’ legt de cliënt
nieuwe verbindingen en creëert
perspectief. Na afloop kent de cliënt zijn
persoonlijke succesformule en weet zijn
volgende loopbaanhoofdstuk vorm te
geven. De coaching is kort en kernachtig
en neemt slechts 2 tot 3 gesprekken in
beslag. Desgewenst wordt het traject
uitgebreid met coaching op
implementatie van een plan van aanpak.
Voor wie
Vooral geschikt voor medewerkers die te maken hebben met een loopbaanbreuk, hun ‘drive’ willen
onderzoeken of zich oriënteren op een andere beroepsrichting. Geïnteresseerde medewerkers
vinden hier meer informatie.
Landelijk netwerk Career Story Interview
Coaches aangesloten bij dit netwerk zijn professionele coaches, die zich hebben gespecialiseerd in
het toepassen van het Career Story Interview in loopbaancoaching. U vindt hier informatie over
coaches in de buurt van uw organisatie. Heeft u als HR, werkgever interesse in centrale afspraken,
een ‘proeverij’ of workshop? Neem dan contact op via [email protected]
Mieke Verbaarschot
Coach Netwerk Career Story Interview
contactgegevens:
[email protected]
Download