powerpoint groep 6 2014-2015

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
Welkom en voorstellen
Telefoon/email
Wat doen we in groep 6?
Huishoudelijke mededelingen
Klassenouder
 Verantwoordelijk
-
voor eigen leerproces:
Afschilmodel/differentiatie
Eigen werk nakijken
Fouten verbeteren
Coöperatief leren
Kanjertraining
 Gym
Maarten Boersma
(maandag en woensdag)
 Handvaardigheid
Irene van der Born
(dinsdag)
 Muziek
(1 x per twee weken op donderdag)
Marjolein Gijzel
 Taal
 Spelling
 Rekenen
 Wereldoriëntatie
 Begrijpend
lezen
 Studievaardigheden
 Catechese
 Schrijven
 Taal
actief
 Thema van 3 weken met een controlerende
toets
 Loopt parallel met spelling
 Dit
jaar:
-zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord,
bijvoeglijk naamwoord,
-onderwerp en persoonsvorm
 Taal
actief
 Elk thema duurt 3 weken
 In deze 3 weken maken de kinderen een
signaal- en een controledictee
 Van de basis – goede kennis regels
noodzakelijk
 Bloon
 Website
 Wereld
in getallen
 Projecttaken
 Dit jaar:
- van kolomsgewijs rekenen naar cijferen
- breuken
- verhoudingstabel
Methodes voor:







Geschiedenis (Een zee van tijd)
Natuuronderwijs (In vogelvlucht)
Aardrijkskunde (Land in Zicht)
Elk thema wordt afgesloten met een toets.
Dit jaar: topografie
website
 Bijbelverhalen
 Trefwoord
 Bidden
 Vieringen
 Goed
gelezen
 Nieuwsbegrip


Begrijpend lezen n.a.v. de actualiteit
Leren samenvatten en voorspellen
 Blits
Onderdelen:
- Hanteren van studieteksten
- Hanteren van informatiebronnen
- Kaartlezen
- Lezen van schema’s, tabellen en grafieken
 Thuis
voorbereiden
 Informatieblad mee naar huis
 Website
 Drie
rapporten
 Ouderavond
 Groep
6 Marieke 2014-2015
 Foto’s van activiteiten
 Huiswerk
 Mogelijkheid tot mailen
 Yurls
 Ingang
 Brengen
en halen
 Taken klassenbeurt
 Telefoonlijst invullen
 De
betrokkenheid tussen ouders en de groep
van hun kind te vergroten en te coördineren
bij evenementen van de klas
 Twee ouders per klas
 Interesse? Geef u op voor 30 september!
Bedankt voor uw aandacht. Heeft u vragen?
Download