Informatie groep 5

advertisement
Een dag in groep 5…
De onderdelen die we (kort) aan bod laten komen:
 rekenen
 lezen
 Alles in 1
 Alles apart
Rekenen
 ‘De wereld in getallen’ (5 x per week)
 rekentaken (4 x per week)
 Oriëntatie op de getallen t/m 1000
 Optellen en aftrekken t/m 1000
 Optellen en aftrekken t/m 100
(volgorde zetten)
(200-35= of 165+…=200)
(automatisering en herhaling)
 Vermenigvuldigen en delen (5 x 40= en verkennen van delen)
 Geld (komma in geldbedragen, gepast betalen en teruggeven)
 Tafeltjes (automatiseren 1 t/m 10)
Rekenen
projecttaken (1x per week)
diversen
meten
Lengte
Oppervlakte
Inhoud
Gewicht
Tijd
verhoudingen (recepten)
diagrammen (aflezen grafiek)
klokkijken (digitaal en analoog)
meetkunde
ruimtelijke oriëntatie
bouwen
routes zoeken en tekenen op plattegronden
een voorbeeldje
lezen
•Technisch lezen
‘Estafette’ (4 x per week)
•Begrijpend lezen
‘Leeslink ‘ (1x per week)
Studievaardigheden
‘Blits‘ (1x per week)
Alles in 1
• 5 projecten:
 Europa – aardrijksunde
 Voeding – natuur
 Middeleeuwen – geschiedenis
 Communicatie – techniek
 Mensen – cultuur
• 8 weken per project
Spreekbeurt & (groeps-)werkstuk
 Gekoppeld aan thema
 Spreekbeurt 1x per jaar, mag vaker
 (groeps-)werkstuk ieder project
 Werkstuk hoeft geen papieren kwaad te zijn
Materiaal
 Projectboek
 Werkboek
 Schrift
 Spellingklapper
 DOE-kaarten
De onderdelen
‘s morgens
maandag
Film
Weekwoorden
begrijpend lezen
spelling / woordenschat
dinsdag
Info
Extra info
begrijpend lezen, taal en
wereldoriëntatie
woensdag
Verhaal
Extra verhaal
Weekwoorden
lezen
begrijpend lezen en taal
spelling / woordenschat
donderdag
Gedicht
Extra gedicht
(topo / extra topo)
Weekwoorden
lezen en taal
begrijpend lezen en taal
studievaardigheden
spelling / woordenschat
vrijdag
Engels
Toets
‘s middags: werkstuk, DOE-opdrachten, verkeer, expressie.
Kijk maar eens mee…
Alles apart
 15 weken
• verdieping:
 begrijpend lezen en (werkwoord)spelling
 3 weken per project
Materiaal
 Projectboek
 Werkboek
 Schrift
 Spellingklapper
 DOE-kaarten (bijv. windmolen maken, grondboren,
spel en drama)
De onderdelen
‘s morgens
maandag
Begrijpend lezen
Spelling 1 + weekwoorden 1
begrijpend lezen
spelling / woordenschat
dinsdag
spelling 2 + weekwoorden 2
spelling
woensdag
werkwoorden
werkwoordspelling
donderdag
Extra instructie spelling 1 en 2.
Toets
spelling
(werkwoord)spelling
vrijdag
Herhaling + verrijking
Zinsbouw en woordbenoemen
spelling
Grammatica
‘s middags: stelopdracht, DOE-opdrachten, verkeer, expressie.
Kijk maar eens mee…
Spellingcategorieën
Heeft U nog vragen?
Bedankt:
Hartelijk dank voor uw
aandacht & aanwezigheid!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards