PPP groep 8 algemeenDani 2011

advertisement
Welkom in groep 8D
Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!
Programma van de avond
4.
Powerpoint Groep 8
Welkom
Huishoudelijke mededelingen
Vakken
Huiswerk

Pauze

Powerpoint Voortgezet Onderwijs
Schooltypes
Het (voorlopig) advies
Tijdpad
Schoolkeuze

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Maar eerst nog even dit
De huishoudelijke mededelingen
 Ingang
 Fietsen
 C.V.
 Taken
klassenbeurt
 Telefoonlijst invullen
 Excursies
Hoe werken we in de klas?

-
Verantwoordelijk voor eigen leerproces:
Afschilmodel
Eigen werk nakijken
Fouten verbeteren




Coöperatief leren
Kanjertraining
Remedial Teaching
Plusgroep
Vakuren
 Handvaardigheid
Irene v.d. Born
 Tekenen
Marja Buis
 Muziek
Marjolein Gijzel
 Gym
Maarten Boersma
De overige vakken

Taal
 Spelling
 Werkwoordspelling
 Rekenen
 Schrijven
 Engels
 Wereldoriëntatie
 Begrijpend lezen

Hoeken en groepen
 ICT
 Catechese
 Seksuele
voorlichting
Taal
 Taal
actief
 Thema van 3 weken met een
controlerende toets
 Loopt parallel met spelling /
werkwoordspelling
 Nieuw dit jaar : o.a. zinnen ontleden
Spelling
 Taal
actief
 Doorgaande lijn door de hele school
 Extra spelling
 Elk thema duurt 3 weken
 In deze 3 weken maken de kinderen
een signaal- en een controledictee
Werkwoordspelling
 Doorgaande
lijn van groep zeven
 Nieuw:
Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
 De gebiedende wijs
 Tegenwoordig deelwoord

 Naast
de methode vaak extra huiswerk
en toetsen
 Een voorbeeld
Rekenen
 Vernieuwde
versie W.I.G
 Differentiatie
 Verhoudingstabellen, procenten en
breuken, metriek stelsel centraal
 Regelmatig rekenhuiswerk
Schrijven
 Laatste
jaar methodisch schrijven
 Vulpen/Stabilo
 Linkshandig
Engels
 Hello
World
 Thema: Filmfriends
 Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
toets (leerhuiswerk)
Wereldoriëntatie

Nieuwe methodes voor:
Geschiedenis (Een zee van tijd)
 Natuuronderwijs (In vogelvlucht)
 Aardrijkskunde (Land in Zicht)
Topografie


Elk thema wordt afgesloten met een
toets (leerhuiswerk)
ICT
 Computers
in klas
 Hoeken en groepen
 Cursus fotobewerken
 Powerpoint
Catechese
 Bijbelverhalen
 Trefwoord
 Bidden
 Vieringen
Seksuele voorlichting
 Methode:
Lekker in je vel
 In het voorjaar
 Exacte datum middels een brief
Hoeken en groepen
 Twee
keer in de week
 6 verschillende opdrachten
 Bevorderen van zelfstandigheid
Begrijpend lezen
 Goed
gelezen
 Nieuwsbegrip
 Begrijpend
lezen n.a.v. de actualiteit
Huiswerk
2
vakken per week
 maandag aangeboden
 Maakhuiswerk vrijdag
 Leerhuiswerk maandag
 Boekenbeurt & spreekbeurt
Tijdsplanning
 November
 December
 Januari
 Februari
 Mei
 Juni/juli
: Voorlopig advies
: Cito LVS
: Eindadvies
: Cito eindtoets
: Kamp
: Oefenen voor de
musical
Website
 Groep
8 Danielle 2011-2012
 Foto’s van activiteiten uit de
verschillende groepen
 Brieven
 Mogelijkheid tot mailen
 Yurls
Pauze
Download
Random flashcards
Create flashcards