Ouderavond_8M

advertisement
Welkom in groep 8M
Eerst nog even het volgende…
Adressenlijst controleren
Inhoud

Voorstellen
 Werkvormen vakken
 De verschillende vakken
 Pauze
 Voortgezet onderwijs
 Vragen
Even voorstellen
 Dit
jaar een aantal nieuwe gezichten:
 Erik
Paul Forsten
 Sangita Lipman
 Barend Schuurman
 Martine van der Weegen
Directeur
 Erik
Paul Forsten
Leerkracht 8M
Barend Schuurman
 Ma.ochtend
leerkracht gr.8 en adv
 Intern begeleider en ondersteuning gr. 8
Leerkracht 8M
Martine
van der Weegen
 Leerkracht
groep 8
 Remedial Teacher rekenen en NT2 op
de ma.ochtend
 Opleidingen:
V&D, PABO, RT
 Werkervaring:
 Overige
Oranjeschool & Emmaüs
Stagiaire Sangita Lipman
 Tweede
 Lio
helft schooljaar
stage
Vakuren
 Muziek
Marjolein Gijzel
 Gym
Maarten Boersma
 Handvaardigheid
Margot Hoogeweij
 Tekenen
Marja Buis
Werkvormen
 Adaptief
onderwijs:
- Verschillen tussen kinderen
- Remedial Teaching (ook in de klas)
- Plusgroep
☼Coöperatief leren:
- Werken in kleine groepjes
- Samenwerken stimuleren
De verschillende vakken

Taal
 Spelling
 Werkwoordspelling
 Rekenen
 Schrijven
 Engels
 Wereldoriëntatie
 Begrijpend lezen

Hoeken en groepen
 ICT
 Catechese
 Kanjertraining
 Seksuele
voorlichting
Taal en spelling
 Taal
actief
 Thema van 3 weken met een
controlerende toets en dictee
 Nieuw dit jaar : o.a. zinnen ontleden
spelling  strategisch spellen
gaat om het verklanken
 Extra
Werkwoordspelling
 Doorgaande
 Nieuw
lijn van groep zeven
o.a.:
Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
 De gebiedende wijs

 Naast
de methode vaak extra huiswerk
en regelmatig toetsen
Rekenen
 Methode:
-
Wereld in getallen
Vier lessen per week + weektaak
Differentiatie op 3 niveaus
Extra instructie
Hoofdrekenen:
- Hoofdwerk pc
Wat komt er aan bod?
 Verhoudingstabellen,
procenten en
breuken staan dit jaar voornamelijk
centraal
 Regelmatig rekenhuiswerk
Begrijpend lezen
 Goed
gelezen
 Nieuwsbegrip
 Begrijpend
lezen n.a.v. de actualiteit
Wereldoriëntatie
Een methode, 3 vakken:

In vogelvlucht: natuur en techniek
 Een zee van tijd: geschiedenis
 Land in zicht: aardrijkskunde

Elk thema wordt afgesloten met een toets
(leerhuiswerk)
In vogelvlucht
 Natuur,
techniek, milieu, gezond &
redzaam gedrag
 Actief kennis verwerven &
mening vormen
Voorbeelden van onderwerpen:
- zintuigen, energie, seizoenen, planeten
Een zee van tijd
 Geschiedenismethode
 Beknopte
teksten en veel
beeldmateriaal
 Voorbeelden van onderwerpen:
- Kinderarbeid, kiesrecht, Indië en
Suriname, Eerste en Tweede
Wereldoorlog, Koude oorlog
Land in zicht
 Aardrijkskunde
 Structurele
aandacht voor
kaartvaardigheden en topografie
 De werelddelen: landschappen, klimaat,
bevolking e.d.
Engels
 Hello
World (vernieuwde versie)
 Thema: Filmfriends
 Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
toets (leerhuiswerk)
Schrijven
 In
groep 8 wordt nog steeds met vulpen
aan elkaar geschreven
 Linkshandige kinderen mogen
eventueel met een balpen schrijven
i.v.m. vlekken
ICT
 Cursus
fotobewerken
 Topografie: Land in zicht
 Oefenen spelling en rekenen
(Taalactief/ Hoofdwerk)
 Spreekbeurten en boekbespreking:
digitaal in een powerpoint presenteren
 Werkstuk klad + typen thuis (eventueel
printen op school – geen kleur)
Catechese
 Trefwoord
 Bijbelverhalen
 Diverse
en bidden
projecten
Hoeken en groepen
 Diverse
vakken (die elke periode anders
kunnen zijn)
 Bevorderen van de verantwoordelijkheid
door zelfstandig te werken en taken te
plannen.
Seksuele voorlichting
 Methode:
Lekker in je vel!
 In het voorjaar
 Exacte datum middels een brief
Kanjertraining
 Sociaal
emotionele ontwikkeling
 Maakt
kinderen bewust van hun eigen
GEDRAG!!
 Zelfbeheersing,
roddelen e.d.
omgaan met kritiek,
Huiswerk
 Ongeveer
2 vakken huiswerk p. wk.
 Huiswerk wordt altijd op maandag
aangeboden
 Maakhuiswerk wordt op vrijdag
besproken
 Leerhuiswerk wordt op maandag
getoetst
 Huiswerk noteren in agenda
Website
 www.nldata.nl/emmaus
 http://www.swsemmaus.yurls.net/
 Foto’s
van activiteiten uit de
verschillende groepen
 Brieven
 Mogelijkheid tot mailen
Huishoudelijke mededelingen
 Ingang
bij het binnenplein
 De fietsen staan voor de groepen 3
 Rapporten graag terug naar school
 Maandag en donderdag gym: schoenen
mee en douchen verplicht
Heeft u nog vragen?
 Even
pauze
Download