Spelling Vanaf groep 4 wordt de spelling expliciet

advertisement
Groep
Een goede basis
5
Spelling
Vanaf groep 4 wordt de spelling expliciet geoefend. De kinderen leren aan de hand
van spellingskaarten bepaalde categorieën herkennen en oefenen dit in.
Rekenen
In groep 5 worden de tafels 6 tot en met 9 aangeleerd. Ook het klokkijken wordt
verder uitgebreid en we starten met de leergang delen. (Thuis oefenen met de tafels
en het klokkijken wordt zeer op prijs gesteld.)
Bewegingsonderwijs
De kinderen gymmen in de sporthal Westroijen. Verplicht zijn schone gymschoenen,
gymbroek met T-shirt of gympakje. Wilt u dit alles voorzien van een eventueel voor
uw kind herkenbaar teken of naam?
Heeft uw kind het laatste uur gym, dan kunt u uw kind bij de sporthal ophalen.
De gymtijden krijgt u, aan het begin van het schooljaar tijdig te horen.
Wereldoriëntatie
In groep 5 werken we met de methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur. Bij deze vakken horen ook toetsen, die af en toe afgenomen worden. Deze
worden niet beoordeeld, maar zijn bedoeld als oefening.
Begrijpend lezen
Ligt binnen het leesonderwijs in de voorgaande groepen nog de nadruk op de
techniek van het leren lezen, in groep 5 komt daar het begrijpend lezen bij, hierbij
gebruiken we de methode Nieuwsbegrip.
.
Spreekbeurt
Wij vinden het op onze school belangrijk, dat kinderen vrijuit leren praten over een
onderwerp dat ze aanspreekt. Daarom hebben wij er als school ook voor gekozen om
een leerlijn uit te zetten voor de spreekbeurten.
Spreekbeurten worden beoordeeld op:
• presentatie (lezen ze het op, of vertellen ze het; gebruik plaatjes materiaal etc.)
• inzet ( toont het kind moeite gedaan te hebben)
• taalgebruik ( zinsbouw-woordkeus; boekentaal of eigen taal)
Zelfstandig werken
In groep 5 wordt het werken aan weektaken verder uitgebreid.
Kinderen kunnen na een uitleg dan min of meer zelf bepalen welke opdracht hij/zij
op dat moment wil gaan maken. Het doel is, dat zij zelf goed leren plannen, zelf
verantwoordelijk zijn voor hun proces en dat de leerkracht meer tijd heeft om met
verschillende kinderen aan de instructietafel te kunnen werken.
Naast de bovengenoemde vakken komen natuurlijk ook de volgende vakken nog aan
bod:
• schrijven
• verkeer
• muziek
• tekenen en handvaardigheid
• techniek
• Engels
• catechese
• drama/dans
Materialen groep 5
In groep 5 wordt door school gezorgd voor aanvulling van de kleurpotloden en
multomapblaadjes.
Waar u zelf voor moet zorgen:
Een groene, blauwe en rode balpen en een gum. Afspraken over ander soort
pennen, zoals gel-pennen worden met de kinderen aan het begin van het schooljaar
gemaakt.
Verder hebben de kinderen een 23-rings multomap nodig met tabbladen.
Wilt u die voorzien van de volgende vakken:
1: rekenen
7: muziek
2: taal
8: Engels
3: spelling
9: verkeer
4: aardrijkskunde
10: allerlei
5: geschiedenis
6: natuur
Huiswerk in groep 5
Ieder kind krijgt in een mapje het huiswerk mee. Voorin staan de afspraken van de
groep wat betreft het huiswerk.
Download