nieuwsflits-groep-4-en-5a

advertisement
GROEP 4 /5a
MAAND November / December
NIEUWSFLITS
Mededelingen:
 De gymnastieklessen zijn op de woensdagochtend van 8.15-9.30 uur
 De tosti-dag voor onze groep is op elke 1e woensdag van de maand. De kinderen
nemen zelf brood met ham en/of kaas mee. Er zijn ouders die de tosti’s bakken.
 Nationaal ontbijt. Op 11 november ontbijten we met de kinderen op school. Ze
hoeven thuis niet te ontbijten
 Schoolfruit. Vanaf 7 november gaan we weer meedoen met het schoolfruit eten. De
dagen waarop zijn nog niet bekend. Informatie hierover volgt.
Spelling / Taal:
Groep 5
Spelling: De komende twee blokken werken de kinderen aan de volgende leerdoelen voor spelling:
Groep 5: Blok 3/4: woorden met –ij, be-/ge-/ver- en achtervoegsels –te/-ig/-ijk. Woorden met
eind –d, open lettergrepen(jager), medeklinkerverdubbeling
Groep 4:
Thema 3 staat in het teken van “mijn school”.
Aan bod komen woorden met ng / nk / nk / ei /ij / eer / oor / eur
Voor taal is dit:
Groep 5:
Blok 3/4: gebiedende wijs, gebruik uitroepteken, trappen van vergelijking (goed-beter-best),
werkwoorden herleiden tot hele werkwoord, tegenwoordige/verleden tijd onderscheiden,
voorzetsels herkennen en gebruiken
Groep 4:
In blok 3 leren we het verschil tussen klinkers en medeklinkers. Het herkennen van het bijvoeglijk
naamwoord / zelfstandig naamwoord en werkwoord
Elke week oefenen we met 12 themawoorden. Wat is de betekenis van deze woorden en wanneer
gebruiken we deze?
Rekenen:
U kunt voor het leerstofaanbod op de link klikken en daarna per groep bekijken wat zoal aan bod
Komt: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-ingetallen/Leerlijnenoverzicht.htm
Groep 4 leert in deze periode de tafels van 2, 5 en 10. We oefenen hier in de groep regelmatig
mee. Maar het zou ook fijn zijn als u hier thuis ook met de kinderen mee kan oefenen. Dit geldt
ook voor de rekensommen + en – tot 20. Hoe meer de kinderen hiermee oefenen, hoe beter deze
sommen geautomatiseerd worden, wat een hele goede hulp is tijdens de rekenlessen.
Voor groep 5 gaat dit om het regelmatig herhalen van de tafels 2, 3, 4 en 5 .en het oefenen van de
tafels 6 en 7.
BLP:
Met de kinderen hebben we portfoliogesprekken.
Kind op maandag:
Vanaf de herfstvakantie vertellen we verhalen over Koning David en vanaf eind november staan
de verhalen uit Jesaja en Lucas centraal, verhalen vol verwachting (advent/kerst)
Bibliotheek:
Op woensdag is de bibliotheek open van 8.15-10.00 uur om boeken voor thuis te lenen.
Belangrijke data:
2 november: Tosti-dag
11 november: Tandenpoetsdag op de Paedwizer in de Friese tandenpoetsweek
24 november: Sinterklaassprookje
30 november: spreekuur
2 december: Sinterklaasfeest op de Paedwizer
7 december: Tosti-dag
14 december: Oud papier ophalen door de Paedwizer
15 december: spreekuur
22 december: Kerstviering
Nieuws uit de groep:
Vanaf 14 november is Tiny Schut weer terug van zwangeschapsverlof. Zij zal maandag en dinsdag
in de groep aanwezig zijn. Henrieke Breimer zal haar op de donderdag blijven vervangen i.v.m.
ouderschapsverlof.
Download