Nederlands Woordsoortbenoeming Lidwoord (LW) Er zijn 3

advertisement
Nederlands
Woordsoortbenoeming
Lidwoord (LW)
Er zijn 3 lidwoorden: de, het, een.
Ze staan meestal voor een zelfstandig naamwoord.
Zelfstandig naamwoord (ZNW)
Zegt iets over namen van mensen, dieren, planten, dingen (me-di-pla-di). Ook namen van landen en
plaatsen zijn zelfstandige naamwoorden.
Voorbeeld:
De jongen.
De kat.
De boom.
De schaar.
Nederland.
Bijvoeglijk naamwoord (BNW)
Zegt iets van een zelfstandig naamwoord.
Voorbeeld:
De makkelijke opdracht.
De blauwe kamer.
Als er een koppelwerkwoord in de zin voorkomt(zijn, worden, blijven), staat het bijvoeglijk
naamwoord achter of voor het koppelwerkwoord.
Voorbeeld:
De bergbeklimmer was bang.
Lelijk is het meisje niet.
Zelfstandig werkwoord (ZWW)
Het werkwoord dat de handeling in een zin aangeeft. Er staat altijd maar één zelfstandig werkwoord
in een zin.
Voorbeeld:
Ik heb gewandeld.
Ik heb gefietst.
Koppelwerkwoord (KWW)
Een koppelwerkwoord verbindt (koppelt) een onderwerp met een ander woord. Dit andere woord is
meestal een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord.
De belangrijkste koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven.
De andere koppelwerkwoorden zijn: blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen.
Voorbeeld:
Lisa’s neef is acteur.
Sommige uitvinden zijn nuttig.
Hulpwerkwoord (HWW)
Een werkwoord dat geen handeling aangeeft. Er moeten minstens twee werkwoordsvormen in een
zin staan, om in een zin een hulpwerkwoord aan te treffen.
Voorbeeld:
Zij heeft naar school gefietst.
Zij heeft haar vriend gemist.
Voorzetsel (VZ)
Kun je meestal invullen op de puntjes “… het kooitje” of “… het feestje”
Voorbeeld:
Op het kooitje.
In het kooitje.
Na het feest.
Tijdens het feest.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards